Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates11
13 jul

Sloop oude Rabobank start 22 september

Tegelijk met het Capelse Stadsfeest wordt op zaterdag 22 september een symbolische start gemaakt met de sloop van de oude Rabobank van Capelle. Het verouderde kantoorgebouw maakt plaats voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Koperwiek en het nieuwe Stadsplein.

7 jun

Eerste paal op de Rubenssingel

Na het slaan van de palen en het aanbrengen van de fundering is begonnen met de ruwbouw van de woningen. Hier de woningen aan de Rubenssingel 4a tot en met d.

7 jun

Verwijderen kabel Stedin

Eindelijk is het zover en kan de kabel aan de noordzijde van De Mient worden verwijderd.

14 mei

Inloopavond Hoven II - 14 mei 2018

Op maandag 14 mei 2018 wordt er een inloopavond georganiseerd over het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II. Tussen 19:30 en 21:00 uur is er een informatiemarkt en is er gelegenheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan en vragen te stellen. De locatie is IJsselcollege Wiekslag 3 (2903 VA Capelle aan den IJssel).

17 apr

Update verbouwing

De nieuwe ontwikkelingen in winkelcentrum de Koperwiek zijn goed zichtbaar.

2 mrt

De Werkkamer: open dinsdag t/m zaterdag van 10:00 -16:00 uur!

In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum. Loop gerust binnen! De Werkkamer is op zaterdag 23 september 2017 geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering.

18 dec

Uitbreiding Anytime Fitness is geopend in bibliotheekgebouw

Op donderdagmiddag 14 december 2017 is het eerste gedeelte van het verbouwde bibliotheekgebouw feestelijk geopend door de wethouders Dick van Sluis en Eric Faassen. In dit gedeelte komen twee zalen van Anytime Fitness als uitbreiding op hun locatie aan de Fluiterlaan. In januari 2018 is ook de Bibliotheek zelf weer aanwezig in het pand en sinds februari 2018 ook de Rabobank. Tot aan de zomer volgt dan nog een horeca-voorziening aan het Stadsplein.

7 dec

Experimenten in het Amandelpark

Een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteitsbetering van het Amandelpark. Met enthousiasme en een frisse blik hebben zij verschillende ideeën gevormd om het gebied te optimaliseren.

31 okt

Het winnende Stadsplein ontwerp

De afgelopen periode hebben Capellenaren kunnen stemmen op hun favoriete Stadsplein ontwerp.

2 mei

Update woningbouw Fazantstraat

De bouw voor de woningen aan de Fazantstraat is in volle gang en de contouren van de eerste woningen zijn duidelijk zichtbaar. Na de bouwvakantie (augustus) zal gestart worden met het woonrijp maken. De woningen zullen in september 2018 opgeleverd worden.