Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates13
19 dec

Eerste kruispunt centrumring is af!

Op vrijdag 22 december opent wethouder Dick van Sluis het eerste vernieuwde kruispunt van de centrumring. U bent van harte welkom om deze mijlpaal met ons te vieren. De festiviteiten vinden plaats van 15:00 tot 16:00uur.

18 dec

Uitbreiding Anytime Fitness is geopend in bibliotheekgebouw

Op donderdagmiddag 14 december is het eerste gedeelte van het verbouwde bibliotheekgebouw feestelijk geopend door de wethouders Dick van Sluis en Eric Faassen. In dit gedeelte komen twee zalen van Anytime Fitness als uitbreiding op hun locatie aan de Fluiterlaan. Op 8 januari komt ook de Bibliotheek zelf weer terug in het pand en tot aan de zomer volgen dan nog de Rabobank en een horeca-voorziening aan het Stadsplein.

7 dec

Experimenten in het Amandelpark

Een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteitsbetering van het Amandelpark. Met enthousiasme en een frisse blik hebben zij verschillende ideeën gevormd om het gebied te optimaliseren.

31 okt

Het winnende Stadsplein ontwerp

De afgelopen periode hebben Capellenaren kunnen stemmen op hun favoriete Stadsplein ontwerp.

18 okt

100 extra parkeerplaatsen in het centrum

We nemen continu maatregelen om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen tijdens de verbetering van de centrumring. Zo is er langs de Rivierweg ter hoogte van de Werkkamer aan het Amnestyplein een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd. Het gaat om 22 parkeerplekken in de blauwe zone waar u maximaal drie uur kunt parkeren. Aan de andere kant wordt in het tweede kwartaal van 2018 begonnen met de aanleg van 14 insteek parkeervakken. Onder de metrobaan bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis komen naast de bestaande 45 parkeerplaatsen 60 extra plekken.

24 sep

Eerste paal Fazantstraat

Wethouder Dick van Sluis sloeg op zaterdag 23 september tijdens de succesvolle CentrumXpeditie samen met de kopers de eerste paal van 20 energiezuinige woningen in de Fazantstraat!

23 sep

De Werkkamer is geopend!

De Werkkamer is op zaterdag 23 september geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering. In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum en gaan wij hier nog steeds graag over in gesprek.

6 jul

Voorbereidende werkzaamheden waterleiding / afsluiting Fluiterlaan (Rivierweg)

De Fluiterlaan wordt van 10 juli tot medio september 2017 afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangeven. Ook de bussen van de RET en Arriva worden gedurende de afsluiting van de Fluiterlaan omgeleid. Deze wijzigingen worden bij de bushaltes aangegeven. Meer informatie over de omleidingen kunt u ook vinden op de volgende websites.

17 mei

Feestelijke start vernieuwing Koperwiek

Op woensdag 17 mei gaven wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) en Pieter Polman (directeur Wereldhave Nederland) het officiële startsein voor de uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek. Dit deden ze door het plaatsen van een damwand met behulp van een grote kraan. De uitbreiding van de Koperwiek maakt onderdeel uit van de ingrijpende vernieuwing van het Capelse centrum. Naast het nieuwe speelplein worden er de komende periode ook gratis openbare toiletten en een 2-laagse parkeergarage met 280 gratis parkeerplaatsen ontwikkeld.

6 apr

Informatieavond ontwikkeling Koperwiek, RET en Stadshart

Op donderdag 23 maart hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart.

20 mrt

Verplaatsing fietsenstalling metrostation

In verband met de verbouwing van het metrostation, is de bewaakte fietsenstalling verplaatst naar het Amnestyplein (naast het gemeentehuis en de ijssalon).

13 mrt

Nog een aantal kavels beschikbaar

Uw droomhuis bouwen op de Rubenssingel? En wilt u graag geholpen worden met de keuze van een architect en aannemer? De laatste kavels worden met een vaste architect en aannemer aangeboden die u begeleiden in het zelfbouwproces.