Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates11
14 mei

Inloopavond Hoven II - 14 mei 2018

Op maandag 14 mei 2018 wordt er een inloopavond georganiseerd over het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II. Tussen 19:30 en 21:00 uur is er een informatiemarkt en is er gelegenheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan en vragen te stellen. De locatie is IJsselcollege Wiekslag 3 (2903 VA Capelle aan den IJssel).

2 mei

Start voorbelasten terrein

In de komende weken word het terrein van De Mient Noord voorbelast met zand. Dit is het ophogen van het terrein met zand om zo een goed bouwrijp terrein te kunnen maken. Aan de waterkant zal een damwand worden aangebracht om de grond op zijn plek te houden. Als het terrein voldoende is gezet wordt begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Het riool wordt dan op zijn plaats gelegd en er worden bouwwegen aangelegd.

17 apr

Update verbouwing

De nieuwe ontwikkelingen in winkelcentrum de Koperwiek zijn goed zichtbaar.

3 apr

Eerste paal op de Rubenssingel

Wethouder Dick van Sluis gaf woensdag 28 maart 2018 in het bijzijn van de zelfbouwers en omwonenden het startsein voor de bouw van 17 zelfbouwwoningen aan de Rubenssingel. De wethouder sloeg de symbolische eerste paal en droeg de grond over aan de zelfbouwers zodat de bouw van de woningen kan beginnen.

2 mrt

De Werkkamer: open dinsdag t/m zaterdag van 10:00 -16:00 uur!

In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum. Loop gerust binnen! De Werkkamer is op zaterdag 23 september 2017 geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering.

18 dec

Uitbreiding Anytime Fitness is geopend in bibliotheekgebouw

Op donderdagmiddag 14 december 2017 is het eerste gedeelte van het verbouwde bibliotheekgebouw feestelijk geopend door de wethouders Dick van Sluis en Eric Faassen. In dit gedeelte komen twee zalen van Anytime Fitness als uitbreiding op hun locatie aan de Fluiterlaan. In januari 2018 is ook de Bibliotheek zelf weer aanwezig in het pand en sinds februari 2018 ook de Rabobank. Tot aan de zomer volgt dan nog een horeca-voorziening aan het Stadsplein.

7 dec

Experimenten in het Amandelpark

Een aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteitsbetering van het Amandelpark. Met enthousiasme en een frisse blik hebben zij verschillende ideeën gevormd om het gebied te optimaliseren.

31 okt

Het winnende Stadsplein ontwerp

De afgelopen periode hebben Capellenaren kunnen stemmen op hun favoriete Stadsplein ontwerp.

6 jul

Voorbereidende werkzaamheden waterleiding / afsluiting Fluiterlaan (Rivierweg)

De Fluiterlaan wordt van 10 juli tot medio september 2017 afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangeven. Ook de bussen van de RET en Arriva worden gedurende de afsluiting van de Fluiterlaan omgeleid. Deze wijzigingen worden bij de bushaltes aangegeven. Meer informatie over de omleidingen kunt u ook vinden op de volgende websites.

2 mei

Update woningbouw Fazantstraat

De bouw voor de woningen aan de Fazantstraat is in volle gang en de contouren van de eerste woningen zijn duidelijk zichtbaar. Na de bouwvakantie (augustus) zal gestart worden met het woonrijp maken. De woningen zullen in september 2018 opgeleverd worden.