Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates14
19 okt

Voortgang werkzaamheden Reigerlaan-Kerklaan

Van 1 oktober tot eind 2018/begin 2019 richten we de kruising Reigerlaan / Kerklaan, Kerklaan-midden, Reigerlaan-west, het parkeerterrein voor de Koperwiekflat, de inrit van de nieuwe parkeergarage en de distributiestraat van de Koperwiek opnieuw in volgens het ontwerp van de centrumring. Voor bestemmingsverkeer worden passende verkeersmaatregelen getroffen. Voor het doorgaand verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. De weg krijgt een herkenbaar wegprofiel qua bestrating, bomen en verlichting. De maximum snelheid gaat van 50km/uur naar 30 km/uur.

11 okt

4 okt

Heien voor de Kijkers

Van 8 t/m 10 oktober wordt er geheid in het Vuykpark. Dat is nodig voor de fundering van de herkenningspunten in het Vuykpark, ook wel 'kijkers' genoemd. Tussen 15 en 26 oktober worden de kijkers geplaats. Daarna wordt het terrein afgewerkt. Dat is uiterlijk 1 november klaar. De totstandkoming van de kijkers is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen bewoners en gemeente.

2 okt

Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw d' Amandelhof

Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw d' Amandelhof De eigenaar van het woonzorgcentrum van d' Amandelhof heeft op basis van het vastgestelde gebiedspaspoort een bouwplan voor een nieuw woonzorgcentrum opgesteld.

28 sep

De Werkkamer: open dinsdag t/m vrijdag van 10:00 -16:00 uur!

In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum. Loop gerust binnen! De Werkkamer is op zaterdag 23 september 2017 geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering.

27 sep

Voortgang bouw

27 sep

Heen en weer

Heen en weer

24 sep

Sloop Rabobankgebouw is gestart

Als opening van de derde editie van de CentrumXpeditie maakte wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) met een grote grijper zaterdagmiddag een begin aan de sloop van het oude Rabobankgebouw. Het verouderde kantoorgebouw in Capelle gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Koperwiek, de RET en het nieuwe Stadsplein. De sloop zal naar verwachting begin november zijn afgerond.

23 sep

Sloop voormalig Rabobankgebouw

Met de eerste sloophandeling aan het voormalige Rabobankgebouw opende wethouder Dick van Sluis afgelopen zaterdag van de derde editie van de CentrumXpeditie.

24 jul

Brownies&downieS in de bibliotheek!

Bij de vernieuwing van de bibliotheek was al duidelijk dat er een wens was voor een horecagelegenheid in het pand. Hier is een plek voor vrijgehouden aan de Stadsplein zijde, links naast ingang.

17 apr

Update verbouwing

De nieuwe ontwikkelingen in winkelcentrum de Koperwiek zijn goed zichtbaar.

24 jul

Update woningbouw Fazantstraat

Het project de Groene Oase is bijna afgerond. In augustus start de gemeente met het inrichten van het openbaar gebied, zoals in het inrichtingsplan te zien is. Wonen in een parkachtige omgeving, is het belangrijkste uitgangspunt geweest bij het inrichtingsplan van het project. Dankzij de bijdrage van omwonenden heeft het plan een groen karakter gekregen en bevat het een grote diversiteit aan bomen, heesters, grassen en kleurrijke bloemen

28 okt

Bewonersavond definitief ontwerp op 30 oktober

Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2018 hebben wij bewoners gesproken over de nieuwe inrichting van de centrumring voor de verbetering van de Kerklaan tussen de Fluiterlaan en de Reigerlaan. In de plannen spelen een belangrijke rol: • parkeren • laden en lossen • een betere bereikbaarheid van het centrum en de omliggende buurten • aantrekkelijke, veilige aanrijdroutes en kruispunten