Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates15
31 okt

Het winnende Stadsplein ontwerp

De afgelopen periode hebben Capellenaren kunnen stemmen op hun favoriete Stadsplein ontwerp.

24 okt

Werkzaamheden kruispunt Rivierweg/Reigerlaan

De werkzaamheden aan het kruispunt Rivierweg/Reigerlaan zijn in volle gang. Dit is het eerste kruispunt in de centrumring dat we aanpakken omdat dit één van de grootste knelpunten is die om een goede oplossing vraagt. Wij adviseren u de komende tijd via de Slotlaan-Abram van Rijckevorselweg-Rivierweg/Couwenhoekseweg met de auto naar het centrum te rijden. Het parkeerterrein van de Jumbo (Reigerlaan) is gewoon bereikbaar. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn naar verwachting eind december afgerond.

18 okt

100 extra parkeerplaatsen in het centrum

We nemen continu maatregelen om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen tijdens de verbetering van de centrumring. Zo is er langs de Rivierweg ter hoogte van de Werkkamer aan het Amnestyplein een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd. Het gaat om 22 parkeerplekken in de blauwe zone waar u maximaal drie uur kunt parkeren. Aan de andere kant wordt in het tweede kwartaal van 2018 begonnen met de aanleg van 14 insteek parkeervakken. Onder de metrobaan bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis komen naast de bestaande 45 parkeerplaatsen 60 extra plekken.

24 sep

Eerste paal Fazantstraat

Wethouder Dick van Sluis sloeg op zaterdag 23 september tijdens de succesvolle CentrumXpeditie samen met de kopers de eerste paal van 20 energiezuinige woningen in de Fazantstraat!

23 sep

De Werkkamer is geopend!

De Werkkamer is op zaterdag 23 september geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering. In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum en gaan wij hier nog steeds graag over in gesprek.

6 jul

Voorbereidende werkzaamheden waterleiding / afsluiting Fluiterlaan (Rivierweg)

De Fluiterlaan wordt van 10 juli tot medio september 2017 afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangeven. Ook de bussen van de RET en Arriva worden gedurende de afsluiting van de Fluiterlaan omgeleid. Deze wijzigingen worden bij de bushaltes aangegeven. Meer informatie over de omleidingen kunt u ook vinden op de volgende websites. • RET https://www.ret.nl/home/reizen/omleidingen-verstoringen.html • Arriva https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/omleidingenstremmingen.htm (zie ook www.facebook.com/centraalcapelle/)

26 jun

Bewonersavond met ontwikkelaar

Op dinsdag 13 juni heeft er een bewonersavond plaats gevonden waarbij de ontwikkelaar de plannen voor de Post NL locatie aan de aanwezigen heeft gepresenteerd.

17 mei

Feestelijke start vernieuwing Koperwiek

Op woensdag 17 mei gaven wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) en Pieter Polman (directeur Wereldhave Nederland) het officiële startsein voor de uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek. Dit deden ze door het plaatsen van een damwand met behulp van een grote kraan. De uitbreiding van de Koperwiek maakt onderdeel uit van de ingrijpende vernieuwing van het Capelse centrum. Naast het nieuwe speelplein worden er de komende periode ook gratis openbare toiletten en een 2-laagse parkeergarage met 280 gratis parkeerplaatsen ontwikkeld.

13 apr

Concept-gebiedspaspoort ter inzage

De locatie Amandelpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle, en is daarin aangewezen als ontwikkellocatie om een kwaliteitsimpuls aan het centrum te geven. Voor deze locatie is een concept-gebiedspaspoort opgesteld met daarin de ambitie en de spelregels voor het Amandelpark. Omwonenden, gebruikers en de eigenaar van d’Amandelhof hebben tijdens verschillende bijeenkomsten waardevolle ideeën aangeleverd, die verwerkt zijn in het concept-gebiedspaspoort.

6 apr

Informatieavond ontwikkeling Koperwiek, RET en Stadshart

Op donderdag 23 maart hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart.

1 apr

Vaststelling definitief gebiedspaspoort

Op maandag 29 mei 2017, heeft de gemeenteraad het definitieve gebiedspaspoort Meeuwensingel vastgesteld. Ook de bijbehorende Nota van Beantwoording, als reactie op de ontvangen inspraakreacties, is ongewijzigd vastgesteld.

30 mrt

Tijdelijke verhuizing Bibliotheek

Bibliotheek Capelle Centrum wordt vernieuwd. Om dat te kunnen realiseren verhuist zij tijdelijk naar het oude postkantoor aan de Duikerlaan.

20 mrt

Verplaatsing fietsenstalling metrostation

In verband met de verbouwing van het metrostation, is de bewaakte fietsenstalling verplaatst naar het Amnestyplein (naast het gemeentehuis en de ijssalon).

13 mrt

Nog een aantal kavels beschikbaar

Uw droomhuis bouwen op de Rubenssingel? En wilt u graag geholpen worden met de keuze van een architect en aannemer? De laatste kavels worden met een vaste architect en aannemer aangeboden die u begeleiden in het zelfbouwproces.