Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates14
6 jul

Voorbereidende werkzaamheden waterleiding / afsluiting Fluiterlaan (Rivierweg)

De Fluiterlaan wordt van 10 juli tot medio september 2017 afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangeven. Ook de bussen van de RET en Arriva worden gedurende de afsluiting van de Fluiterlaan omgeleid. Deze wijzigingen worden bij de bushaltes aangegeven. Meer informatie over de omleidingen kunt u ook vinden op de volgende websites. • RET https://www.ret.nl/home/reizen/omleidingen-verstoringen.html • Arriva https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/omleidingenstremmingen.htm (zie ook www.facebook.com/centraalcapelle/)

26 jun

Start bouwwerkzaamheden

Dinsdag 27 juni start de gemeente met het bouwrijp maken van het bouwterrein!

26 jun

Bewonersavond met ontwikkelaar

Op dinsdag 13 juni heeft er een bewonersavond plaats gevonden waarbij de ontwikkelaar de plannen voor de Post NL locatie aan de aanwezigen heeft gepresenteerd.

14 jun

Reageren op concept bestemmingsplan De Mient

Vanaf donderdag 15 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Mient’ en het ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarde.

17 mei

Feestelijke start vernieuwing Koperwiek

Op woensdag 17 mei gaven wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) en Pieter Polman (directeur Wereldhave Nederland) het officiële startsein voor de uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek. Dit deden ze door het plaatsen van een damwand met behulp van een grote kraan. De uitbreiding van de Koperwiek maakt onderdeel uit van de ingrijpende vernieuwing van het Capelse centrum. Naast het nieuwe speelplein worden er de komende periode ook gratis openbare toiletten en een 2-laagse parkeergarage met 280 gratis parkeerplaatsen ontwikkeld.

13 apr

Concept-gebiedspaspoort ter inzage

De locatie Amandelpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle, en is daarin aangewezen als ontwikkellocatie om een kwaliteitsimpuls aan het centrum te geven. Voor deze locatie is een concept-gebiedspaspoort opgesteld met daarin de ambitie en de spelregels voor het Amandelpark. Omwonenden, gebruikers en de eigenaar van d’Amandelhof hebben tijdens verschillende bijeenkomsten waardevolle ideeën aangeleverd, die verwerkt zijn in het concept-gebiedspaspoort.

6 apr

Informatieavond ontwikkeling Koperwiek, RET en Stadshart

Op donderdag 23 maart hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart.

1 apr

Vaststelling definitief gebiedspaspoort

Op maandag 29 mei 2017, heeft de gemeenteraad het definitieve gebiedspaspoort Meeuwensingel vastgesteld. Ook de bijbehorende Nota van Beantwoording, als reactie op de ontvangen inspraakreacties, is ongewijzigd vastgesteld.

30 mrt

Tijdelijke verhuizing Bibliotheek

Bibliotheek Capelle Centrum wordt vernieuwd. Om dat te kunnen realiseren verhuist zij tijdelijk naar het oude postkantoor aan de Duikerlaan.

20 mrt

Verplaatsing fietsenstalling metrostation

In verband met de verbouwing van het metrostation, is de bewaakte fietsenstalling verplaatst naar het Amnestyplein (naast het gemeentehuis en de ijssalon).

13 mrt

Nog een aantal kavels beschikbaar

Uw droomhuis bouwen op de Rubenssingel? En wilt u graag geholpen worden met de keuze van een architect en aannemer? De laatste kavels worden met een vaste architect en aannemer aangeboden die u begeleiden in het zelfbouwproces.

24 sep

CentrumXpeditieroute is geopend

Op zaterdag 24 september heeft wethouder Dick van Sluis de CentrumXpeditie geopend. De CentrumXpeditie is een route van ongeveer 5 kilometer langs alle locaties in het Capelse centrumgebied waar de komende jaren een ontwikkeling plaatsvindt. Speciaal voor de opening van de CentrumXpeditie waren er op zaterdag 24 september tientallen activiteiten, die door vele Capelse organisaties zijn georganiseerd. Het was een geslaagde dag met veel verschillende activiteiten voor jong en oud. Verspreid over locaties waren er naar schatting ongeveer 2.300 bezoekers. Een groot aantal kinderen en andere Capellenaren hebben de CentrumXpeditie voltooid en kwamen terug op het Amnestyplein met een volle stickerkaart voor het welverdiende ijsje.

18 jul

Gemeente presenteert ontwerp vernieuwde centrumring

De komende jaren gaat de gemeente Capelle aan den IJssel de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van het centrum ingrijpend verbeteren. Van 16 juni tot en met 31 augustus toont de gemeente het voorlopige ontwerp van de nieuwe centrumring aan geïnteresseerden. Dit gebeurt in winkelcentrum De Koperwiek tegenover de 'Huiskamer'. Op woensdagen en donderdagen kunnen bewoners in de 'Huiskamer', tijdens de openingstijden van het winkelcentrum, met de gemeente in gesprek over onder andere het ontwerp van de wegen, de planning van de werkzaamheden en praktische gevolgen.