Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates15
25 aug

Eerste handeling Centrumring

Woensdag 23 augustus gaf wethouder Dick van Sluis het startsein voor de werkzaamheden aan het kruispunt Rivierweg/Reigerlaan (Centrumring). De eerste werkzaamheden bestaan uit het verlengen van een duiker om de verkeersveiligheid van het kruispunt te verbeteren. Vooralsnog levert dit geen verkeershinder op.

10 aug

Tweede editie CentrumXpedtie

Op zaterdag 23 september 2017 vindt de tweede editie van de CentrumXpeditie plaats! Vorig jaar heeft wethouder Dick van Sluis de route van 5 kilometer officieel geopend, we nodigen u in september graag uit de route nogmaals te wandelen én activiteiten te bezoeken op diverse ontwikkellocaties om te zien wat er het afgelopen jaar is veranderd! Zo is bijvoorbeeld aan de Rubenssingel te zien dat het terrein klaar is voor de bouw van 17 zelfbouwwoningen, het park achter het gemeentehuis is heringericht en de nieuwe naam voor dit park wordt onthuld.

4 aug

Opening Werkkamer zaterdag 23 september

Op het Amnestyplein zijn we druk bezig met de bouw en inrichting van een bouwkeet. Hier zal de Werkkamer zich gaan vestigen. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering. In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum en gaan wij hier nog steeds graag over in gesprek. Na de zomervakantie staat de opening gepland.

6 jul

Voorbereidende werkzaamheden waterleiding / afsluiting Fluiterlaan (Rivierweg)

De Fluiterlaan wordt van 10 juli tot medio september 2017 afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Deze omleidingen worden ter plaatse met verkeersborden aangeven. Ook de bussen van de RET en Arriva worden gedurende de afsluiting van de Fluiterlaan omgeleid. Deze wijzigingen worden bij de bushaltes aangegeven. Meer informatie over de omleidingen kunt u ook vinden op de volgende websites. • RET https://www.ret.nl/home/reizen/omleidingen-verstoringen.html • Arriva https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/omleidingenstremmingen.htm (zie ook www.facebook.com/centraalcapelle/)

26 jun

Start bouwwerkzaamheden

Dinsdag 27 juni start de gemeente met het bouwrijp maken van het bouwterrein!

26 jun

Bewonersavond met ontwikkelaar

Op dinsdag 13 juni heeft er een bewonersavond plaats gevonden waarbij de ontwikkelaar de plannen voor de Post NL locatie aan de aanwezigen heeft gepresenteerd.

17 mei

Feestelijke start vernieuwing Koperwiek

Op woensdag 17 mei gaven wethouder Dick van Sluis (Stadsontwikkeling) en Pieter Polman (directeur Wereldhave Nederland) het officiële startsein voor de uitbreiding van winkelcentrum de Koperwiek. Dit deden ze door het plaatsen van een damwand met behulp van een grote kraan. De uitbreiding van de Koperwiek maakt onderdeel uit van de ingrijpende vernieuwing van het Capelse centrum. Naast het nieuwe speelplein worden er de komende periode ook gratis openbare toiletten en een 2-laagse parkeergarage met 280 gratis parkeerplaatsen ontwikkeld.

13 apr

Concept-gebiedspaspoort ter inzage

De locatie Amandelpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle, en is daarin aangewezen als ontwikkellocatie om een kwaliteitsimpuls aan het centrum te geven. Voor deze locatie is een concept-gebiedspaspoort opgesteld met daarin de ambitie en de spelregels voor het Amandelpark. Omwonenden, gebruikers en de eigenaar van d’Amandelhof hebben tijdens verschillende bijeenkomsten waardevolle ideeën aangeleverd, die verwerkt zijn in het concept-gebiedspaspoort.

6 apr

Informatieavond ontwikkeling Koperwiek, RET en Stadshart

Op donderdag 23 maart hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart.

1 apr

Vaststelling definitief gebiedspaspoort

Op maandag 29 mei 2017, heeft de gemeenteraad het definitieve gebiedspaspoort Meeuwensingel vastgesteld. Ook de bijbehorende Nota van Beantwoording, als reactie op de ontvangen inspraakreacties, is ongewijzigd vastgesteld.

30 mrt

Tijdelijke verhuizing Bibliotheek

Bibliotheek Capelle Centrum wordt vernieuwd. Om dat te kunnen realiseren verhuist zij tijdelijk naar het oude postkantoor aan de Duikerlaan.

20 mrt

Verplaatsing fietsenstalling metrostation

In verband met de verbouwing van het metrostation, is de bewaakte fietsenstalling verplaatst naar het Amnestyplein (naast het gemeentehuis en de ijssalon).

13 mrt

Nog een aantal kavels beschikbaar

Uw droomhuis bouwen op de Rubenssingel? En wilt u graag geholpen worden met de keuze van een architect en aannemer? De laatste kavels worden met een vaste architect en aannemer aangeboden die u begeleiden in het zelfbouwproces.

18 jul

Gemeente presenteert ontwerp vernieuwde centrumring

De komende jaren gaat de gemeente Capelle aan den IJssel de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van het centrum ingrijpend verbeteren. Van 16 juni tot en met 31 augustus toont de gemeente het voorlopige ontwerp van de nieuwe centrumring aan geïnteresseerden. Dit gebeurt in winkelcentrum De Koperwiek tegenover de 'Huiskamer'. Op woensdagen en donderdagen kunnen bewoners in de 'Huiskamer', tijdens de openingstijden van het winkelcentrum, met de gemeente in gesprek over onder andere het ontwerp van de wegen, de planning van de werkzaamheden en praktische gevolgen.