Gebiedsvisie Centraal Capelle

 • CentrumXpeditie Capelle
 • Ontwikkelingen
 •  
 • stadshart
 • ontmoetingsplek: huiskamer van de stad
 • aanrijroutes 50 km/u
 • centrumring en aanrijroutes 30 km/u
 • parkeerterrein (bestaand, verbeteren)
 • parkeergarage (nieuw)
 • langzaamverkeersroute (handhaven)
 • langzaamverkeersroute (versterken/nieuw)
 • fietsparkeerplaatsen concentreren en uitbreiden
 • metrobaan
 • metrohalte
 • verbeteren rotonde
 • bestaande waterstructuur
 • beleving water versterken
 • laanstructuur (behouden/versterken)
 • park
 • ontwikkellocaties
 • verbetering verouderde woongebieden
 • plein
 • wijkoverstijgende voorzieningen
 • voorzieningen voor directe omgeving
 • clustering van voorzieningen
 • onderwijsvoorziening
 • sporthal / gymzaal
 • zwembad
 • winkels
 • horeca
 • cultuur
 • historisch Capelle
 • uitzichtpunt
 • oriëntatiepunt
 • bijzonder punt recreatie
 • bestaande bebouwing
 • gewenste bebouwing
 • voorkantuitstraling
 • park met voorzieningen voor jong en oud
Legenda Updates12
13 apr

Gebiedspaspoort naar gemeenteraadsvergadering

Afgelopen maandag heeft de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en –Beheer (SOB) het gebiedspaspoort Meeuwensingel besproken. De raadscommissie kon zich goed vinden in de ambities en de spelregels zoals die in het gebiedpaspoort staan. De raadscommissie heeft daarom besloten om het gebiedspaspoort als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 2017.

13 apr

Concept-gebiedspaspoort ter inzage

De locatie Amandelpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle, en is daarin aangewezen als ontwikkellocatie om een kwaliteitsimpuls aan het centrum te geven. Voor deze locatie is een concept-gebiedspaspoort opgesteld met daarin de ambitie en de spelregels voor het Amandelpark. Omwonenden, gebruikers en de eigenaar van d’Amandelhof hebben tijdens verschillende bijeenkomsten waardevolle ideeën aangeleverd, die verwerkt zijn in het concept-gebiedspaspoort.

6 apr

Informatieavond ontwikkeling Koperwiek, RET en Stadshart

Op donderdag 23 maart hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart.

30 mrt

Tijdelijke verhuizing Bibliotheek

Bibliotheek Capelle Centrum wordt vernieuwd. Om dat te kunnen realiseren verhuist zij tijdelijk naar het oude postkantoor aan de Duikerlaan.

20 mrt

Verplaatsing fietsenstalling metrostation

In verband met de verbouwing van het metrostation, is de bewaakte fietsenstalling verplaatst naar het Amnestyplein (naast het gemeentehuis en de ijssalon).

13 mrt

Nog een aantal kavels beschikbaar

Uw droomhuis bouwen op de Rubenssingel? En wilt u graag geholpen worden met de keuze van een architect en aannemer? De laatste kavels worden met een vaste architect en aannemer aangeboden die u begeleiden in het zelfbouwproces.

13 mrt

Gebiedspaspoort PostNL-locatie gereed

Het gebiedspaspoort met ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling voor de locatie van het voormalige postkantoor is op 26 september 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

23 feb

Inschrijving zelfbouw De Mient gesloten

Er is veel belangstelling voor de zelfbouwkavels op de Mient. Op dit moment zijn alle kavels verkocht of in optie en zijn er al vele belangstellenden voor de reservelijst. U kunt zich helaas niet meer inschrijven.

18 jan

Omgevingsvergunning Fazantstraat

In samenspraak met bewoners is voor de bouwlocatie aan de Fazantstraat gekozen voor ontwikkelaar De Nederlandse Bouw Unie (NBU). Onlangs heeft de NBU een omgevingsvergunning aangevraagd om de woningen te bouwen en vervolgens ook de openbare ruimte opnieuw in te richten.

24 sep

CentrumXpeditieroute is geopend

Op zaterdag 24 september heeft wethouder Dick van Sluis de CentrumXpeditie geopend. De CentrumXpeditie is een route van ongeveer 5 kilometer langs alle locaties in het Capelse centrumgebied waar de komende jaren een ontwikkeling plaatsvindt. Speciaal voor de opening van de CentrumXpeditie waren er op zaterdag 24 september tientallen activiteiten, die door vele Capelse organisaties zijn georganiseerd. Het was een geslaagde dag met veel verschillende activiteiten voor jong en oud. Verspreid over locaties waren er naar schatting ongeveer 2.300 bezoekers. Een groot aantal kinderen en andere Capellenaren hebben de CentrumXpeditie voltooid en kwamen terug op het Amnestyplein met een volle stickerkaart voor het welverdiende ijsje.

18 jul

Gemeente presenteert ontwerp vernieuwde centrumring

De komende jaren gaat de gemeente Capelle aan den IJssel de toegankelijkheid en verkeersveiligheid van het centrum ingrijpend verbeteren. Van 16 juni tot en met 31 augustus toont de gemeente het voorlopige ontwerp van de nieuwe centrumring aan geïnteresseerden. Dit gebeurt in winkelcentrum De Koperwiek tegenover de 'Huiskamer'. Op woensdagen en donderdagen kunnen bewoners in de 'Huiskamer', tijdens de openingstijden van het winkelcentrum, met de gemeente in gesprek over onder andere het ontwerp van de wegen, de planning van de werkzaamheden en praktische gevolgen.