Zelfbouw op De Mient

Herontwikkeling tot uniek woonwerkgebied
 • Zelfbouw
 • Mix van wonen en werken
 • Welstandsvrij
7 jun

Verwijderen kabel Stedin

Eindelijk is het zover en kan de kabel aan de noordzijde van De Mient worden verwijderd.

 

Waar vind u de documenten?

De documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook liggen deze stukken gedurende genoemde termijn ter inzage bij het Informatiecentrum in het gemeentehuis, Rivierweg 111.

 

Hoe kunt u reageren?

- Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl invullen onder vermelding van het document waarop u wilt reageren 

- Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Ontwerpbestemmingsplan ‘De Mient’.

- Het mondeling geven van een reactie. Hiervoor maakt u een afspraak met de heer B. Holleman, telefoonnummer (010) 2848749, e-mail b.holleman AT capelleaandenijssel DOT nl

 

Inloopavond 28 juni

Op woensdag 28 juni 2017 tussen 18:00 – 20:00 uur wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. U bent dan van harte welkom op de Gemeentewerf (Groenedijk 10) en kunt dan vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente.

De Mient is een verouderd bedrijventerrein dat komende periode wordt herontwikkeld naar een uniek en levendig woonwerkgebied.

Het noorden van het gebied wordt middels zelfbouw herontwikkeld. Om te zorgen voor variatie en dynamiek op deze unieke woon- en werkplek is het gebied welstandsvrij. Dat betekent dat er geen eisen gesteld worden aan vorm, kleur, detaillering en materiaalgebruik van de bebouwing. Wel zijn er spelregels afgesproken: “De tien van de Mient”. Deze spelregels zijn opgenomen in het gebiedspaspoort.

 

Eigenaren van bedrijven in het gebied proberen we te verleiden om ook tot herontwikkeling over te gaan. Bestaande bedrijvigheid kan in het gebied aanwezig blijven, maar de maximale milieucategorie wordt verlaagd van 3.1 naar 2.

 

De Mient krijgt een betere uitstraling door een goede verbinding met omliggende woongebieden en door de aanwezige kwaliteiten - zoals groen en water - te versterken.

Deze foto's laten zien hoe De Mient er op dit moment uit ziet.
Update 19 juli 2018: op De Mient wordt volop gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein. Aan de westzijde worden kabels en leidingen omgelegd ten behoeve van de voorbelasting. Fugro is gestart met de sonderingen voor de verschillende kavels. Op de voorgrond is men bezig de drains in de voorbelasting aan te brengen om water in de ondergrond af te voeren, zodat het terrein sneller zet.

Doe mee!

De plattegrond van het deelgebied De Mient - Noord (het terrein tussen de weg de Mient en de Meeuwensingel) is gemaakt door alle toekomstige bewoners in overleg met de gemeente. Ook omwonenden en overige belanghebbenden hebben de mogelijkheid gekregen om op de plattegrond te reageren. Bij de uitwerking van de plannen voor het openbaar gebied (na de zomer van 2017) worden zelfbouwers, ondernemers en omwonenden betrokken.

Voortgang

De zelfbouwkavels in het deelgebied Noord zijn verkocht en één kavel is onder optie. 

 

De sanering van het terrein is succesvol verlopen. Alle locaties zijn gesaneerd en na onderzoek vrijgegeven voor  verdere werkzaamheden.

Het zandcunet voor de toekomstige weg Het Ambacht is aangebracht.

De electriciteitskabel aan de noordzijde van het terrein wordt nu verwijderd. Hierna wordt begonnen met het voorbelasten van het terrein.

In oktober kunnen dan eerste kavels worden geleverd aan de zelfbouwers.

 

Verder verkennen wij de herontwikkelingsmogelijkheden van de rest van de Mient en de toekomst van het pand Mient 22 (Mientfabriek). Na het afronden van de meeste bouwwerkzaamheden wordt naar verwachting medio 2020 gestart met de wegwerkzaamheden aan de Mient. 

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bepalen toekomst gebouw Mient 22

 • Voorbelasten en Bouwrijp maken De Mient - Noord

 • Bouw van woningen/bedrijven door zelfbouwers

 • Wegwerkzaamheden de Mient

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

010 - 284 8710maandag t/m donderdag