Vernieuwen winkelcentrum De Koperwiek

Uitbreiding en vernieuwing winkelcentrum de Koperwiek
 • Uitbreiding en vernieuwing winkelcentrum
 • Meer sfeer en beleving
 • Nieuwe parkeergarage
 • Nieuw stadsplein
 • Vernieuwing metrostation
17 apr

Update verbouwing

De nieuwe ontwikkelingen in winkelcentrum de Koperwiek zijn goed zichtbaar.

Zo zijn de de glazen buien voor de nieuwe winkelunits rechts van de entree tegenover het gemeentehuis inmiddels af. Ook de entree zelf wordt steeds verder afgebouwd. Dit voorjaar zullen de verschillende nieuwe units worden afgebouwd!

Wereldhave vernieuwt winkelcentrum De Koperwiek. Het winkeloppervlak wordt vergroot en er komen extra parkeerplaatsen, waaronder een parkeergarage. De looroutes in het winkelcentrum worden beter en er komt een nieuw stadsplein met horeca, openbare toiletten en speelgelegenheid.

Mensen gaan tegenwoordig minder naar (winkel)centra om alleen te winkelen, maar zien dit als een gezamenlijk dagje uit en combineren dit met bijvoorbeeld een bezoek aan de horeca. De beleving van een winkelcentrum wordt daarom steeds belangrijker.

 

Samen met Wereldhave en de RET brengen we meer sfeer en beleving in het winkelcentrum. De vernieuwing van het winkelcentrum De Koperwiek is begonnen: na de (tijdelijke) verhuizing van een aantal winkels, wordt nu gewerkt aan de bouw van nieuwe winkelunits. Dat zijn er straks meer dan in de oude situatie. Er komt ook een parkeergarage. Daarnaast wordt de looproute in het winkelcentrum verbeterd en komt er een centraal overdekt plein met verschillende voorzieningen zoals horeca, openbare toiletten en speelgelegenheid. Een mix van grote winkels en kleine winkels met een onderscheidend assortiment en aanvullende voorzieningen zoals horeca vinden wij belangrijk. We willen waar mogelijk flexibel omgaan met de grenzen tussen detailhandel en horeca, zodat er ruimte is voor initiatieven die aansluiten bij de huidige wensen van de consumenten.

 

Wij vinden het belangrijk dat de uitstraling van het winkelcentrum aan de buitenzijde verbetert. Met name aan de Rivierweg zetten we in op zoveel mogelijk aantrekkelijke gevels met etalages en enkele winkelentrees. Zo geven we vorm aan onze ambitie om van de Rivierweg een mooie stadsstraat te maken. De verbetering van de gevel gaat samen op met verbeteringen in de openbare ruimte en in de verkeersstructuur.

De afbeelding hiernaast laten impressies zijn van het nieuwe winkelcentrum

Doe mee!
De Koperwiek wordt vernieuwd en uitgebreid. De uitbreiding van het winkelcentrum onder de metrobaan, na sloop van de Rabobank, is een mooie aanleiding voor de herinrichting van het Stadsplein. In 2017 zijn twee ontwerpen voor een nieuw Stadsplein voorgelegd aan de Capellenaar. Uiteindelijk heeft de Capellenaar een ontwerp gekozen, dat tot uitvoering gebracht wordt.

Voortgang

Op donderdag 23 maart 2017 hebben gemeente, Wereldhave en RET tijdens een gezamenlijk informatiebijeenkomst hun plannen gepresenteerd aan omwonenden van het Stadshart. Wereldhave heeft de plannen rond de renovatie van de Koperwiek gedeeld en de RET de start van de bouwwerkzaamheden voor een nieuw metrostation aan de Kerklaanzijde met bijbehorende planning. De gemeente heeft het ontwerp voor de centrumring en eerste vlekkenplan voor een nieuw ontwerp voor het Stadsplein gepresenteerd. Aanwezigen stelden het zeer op prijs op deze wijze goed te zijn geïnformeerd.

 

Het pand van de Rabobank op het Stadsplein wordt in 2018 gesloopt. Daarna kan  het winkelcentrum uitbreiden op het Stadsplein onder de metrobaan door. Dit zorgt voor een intiemer plein met duidelijke gevels. Deze fase van de vernieuwing van De Koperwiek zorgt voor meer winkels en biedt mogelijkheden voor onder andere horeca aan het Stadsplein. Ook gaat de RET het metrostation Capelle Centrum vernieuwen. De sloop van de Rabobank, de nieuwbouw van De Koperwiek en de vernieuwing van het metrostation zijn een mooie aanleiding om het Stadsplein in te richten tot de Huiskamer van Capelle. In 2017 zijn twee ontwerpen voorgelegd aan de Capellenaar voor het nieuwe Stadsplein. De Capellenaar heeft gekozen voor het lineaire ontwerp, dat gerealiseerd gaat worden.

 

De uitbreiding van winkelcentrum De Koperwiek vindt naar verwachting in 2018 plaats. De bouw van het nieuwe metrostation wordt gelijktijdig gestart. Wanneer deze werkzaamheden bijna zijn afgerond, wordt gestart met de herinrichting van het plein.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Verbouwing Koperwiek fase 2a

 • Opening nieuwe winkels Koperwiek fase 2a

 • Uitbreiding Koperwiek fase 2b

 • Uitbreiding Koperwiek fase 3

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Robin van GaalStuur een bericht
06 - 27979364010 - 284 8571maandag t/m donderdag