Herontwikkeling Post NL-locatie

Woningen voor starters in een campusachtige setting
 • Woningbouw voor (lage) middeninkomens
 • Doelgroep: startende stellen en doorstromers
 • Toegangspoort van sport- en voorzieningencluster
 • Levendige plint in aanlooproute centrum
 • Parkeren halfondergronds op eigen terrein
 • KPN-centrale wordt in fasering meegenomen
Het gebouw van het voormalige postkantoor wordt herontwikkeld. De locatie is direct gelegen aan een belangrijke entree naar centrum - de Duikerlaan - en maakt onderdeel uit van een dynamisch gebied. Tussen de Alkenlaan en de Pelikaanweg ontstaat een ‘campus’ met veel voorzieningen gericht op jongeren en sport. Deze plek vormt een aantrekkelijke toegangspoort naar deze campusachtige omgeving. De toekomstige functies versterken de levendigheid van het gebied. Dit wordt bereikt door de combinatie van wonen met commerciële voorzieningen op de begane grond.

Ontwikkelaar Crossing Borders heeft voor deze locatie een bouwplan gemaakt. Het plan omvat 88 huurappartementen in 4-8 bouwlagen inclusief circa 270 m2 commerciële ruimte op de begane grond. Het gebouw zal bestaan uit energie neutrale 2-, 3- en 4-kamer appartementen, met een gedeeltelijk openbare binnentuin. Overdag is deze voor iedereen toegankelijk, ‘s avonds wordt de tuin afgesloten zodat er geen overlast voor de bewoners ontstaat.

 

Er komt een halfondergrondse parkeerkelder voor circa 60 auto’s. In verband met de ligging in het centrum en dichtbij het openbaar vervoer zal de belegger met een deelautosysteem werken. Het appartementencomplex wordt bijna energieneutraal (BENG). De warmte voor verwarming en  water wordt door middel van individuele warmtepompen (via zonnepanelen) opgewekt.

Het huidige KPN-gebouw dat achter de nieuwbouw ligt zal op termijn verdwijnen. Hiermee is bij de ontwikkeling van het plan rekening gehouden.

 

Bekijk hier de impressies van het nieuwe plan

Bekijk hier de impressies

 

Doemee!

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 3 en 4 maart zijn aandachtspunten voor de nieuwbouw  meegegeven. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van het gebiedspaspoort op 6 juli 2016 is het gebiedspaspoort op een aantal punten aangescherpt. Met name de positie van de het gebouw en de hoogteaccenten zijn hierdoor gewijzigd. De toekomstige ontwikkelaar heeft het bouwplan op dinsdag 13 juni 2017 gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden

Voortgang

De ontwikkeling wordt door middel van een uitgebreide omgevingsvergunning mogelijk gemaakt. De kosten voor de mee te ontwikkelen buitenruimte en het planschaderisico zijn voor rekening van de ontwikkelaar. Deze afspraken zijn in een overeenkomst vastgelegd. De kosten voor het afwijken van het bestemmingsplan worden door middel van de legesverordening op de ontwikkelaar verhaald. De omgevingsvergunning is op 19 december 2017 ingediend. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen vanaf 31 mei 2018 t/m 11 juli 2018. Hierop zijn twee bezwaren binnen gekomen. Het college heeft het besluit voor de omgevingsvergunning op 28 augustus vastgesteld. Hierna heeft het tot en met 18 oktober opnieuw ter inzage gelegen.

 

Voor meer informatie, download het verslag onderaan de pagina.

 

Als u in aanmerking wil komen voor een woning, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ontwikkelaar Crossing Borders Developement. 

 

Op dit moment is de ontwikkelaar met de gemeente in overleg over de realisatie van het plan. Hierdoor lijkt de planning uit te gaan lopen en zal de start van de werkzaamheden mogelijk volgend jaar plaatsvinden.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Afsluiting overeenkomst

 • Planontwikkeling

 • Woningbouw planologisch mogelijk maken

 • Start realisatie

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 - 21163354010 - 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag