Herontwikkeling Post NL-locatie

Woningen voor starters in een campusachtige setting
 • Woningbouw voor starters en jongeren
 • Toegangspoort van sport- en voorzieningencluster
 • Levendige plint in aanlooproute centrum
 • Parkeren ondergronds op eigen terrein
 • KPN-centrale wordt in fasering meegenomen
26 jun

Bewonersavond met ontwikkelaar

Op dinsdag 13 juni heeft er een bewonersavond plaats gevonden waarbij de ontwikkelaar de plannen voor de Post NL locatie aan de aanwezigen heeft gepresenteerd.

Ontwikkelaar Crossing Borders voldeed aan de door PostNL gestelde voorwaarden om de locatie te kopen en het ontwikkelrecht te verkrijgen. De ontwikkelaar heeft een schetsplan gemaakt voor de locatie, dit plan presenteerden zij op dinsdag 13 juni aan geinteresseerden. Het te realiseren gebouw zal bestaan uit energie neutrale 3- en 4-kamer appartementen, met een gedeeltelijk openbare binnentuin; overdag is deze voor iedereen toegankelijk, s'avonds wordt de tuin afgesloten zodat er gewoon overlast voor de bewoners ontstaat. Voor meer informatie, download het verslag onderaan de pagina.

 

Het gebouw van het voormalige postkantoor biedt mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling.
Veel belangstelling voor de ontwikkelingen in het gebied van de Alkenlaan en de Pelikaanweg tijdens de inloop op 3 en 4 maart. Gesproken over de wens voor meer groen, voldoende parkeergelegenheid, verbeteren van de verkeersveiligheid en aandachtspunten voor de nieuwbouw op de locatie van het voormalige postkantoor. Een sfeerverslag kunt u onderaan deze pagina downloaden.

De locatie is direct gelegen aan een belangrijke entree naar centrum - de Duikerlaan - en maakt onderdeel uit van een dynamisch gebied. Tussen de Alkenlaan en de Pelikaanweg ontstaan een ‘campus’ met veel voorzieningen gericht op jongeren en sport. Deze plek vormt een aantrekkelijke toegangspoort naar deze campusachtige omgeving en de toekomstige functies versterken de levendigheid van het gebied. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van wonen (voor bijvoorbeeld jongeren) met andere passende functies. De plintfunctie van het toekomstige gebouw heeft een sterke relatie met de Duikerlaan en vormt daar ook een nieuw “gezicht”.

 

In 2020 zal de KPN migreren. Het huidige gebouw is dan niet meer benodigd en kan plaats maken voor een kleinere behuizing. In het gebiedspaspoort zijn de randvoorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van deze tweede fase van de ontwikkeling. Bij de nieuwbouw op de PostNL-locatie wordt hiermee rekening gehouden.

Doe mee!

Tijdens de inloopbijeenkomsten op 3 en 4 maart zijn aandachtspunten voor de nieuwbouw meegegeven. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van het gebiedspaspoort op 6 juli 2016 is het gebiedspaspoort op een aantal punten aangescherpt. Met name de positie van de nieuwbouw en de opbouw van de naastgelegen flats zijn hierdoor gewijzigd. De toekomstige ontwikkelaar zal het bouwplan presenteren aan omwonenden en belangstellenden.

Voortgang

PostNL heeft de ontwikkeling in de markt gezet. Crossing Borders heeft als ontwikkelaar op basis van prijs en snelheid van PostNL het ontwikkelrecht verkregen. Momenteel worden door de ontwikkelaar de ruimtelijke en financiële mogelijkheden verkend. De ontwikkeling zal door middel van een uitgebreide omgevingsvergunning mogelijk gemaakt worden. De kosten voor de mee te ontwikkelen buitenruimte en het planschaderisico zijn voor rekening van de ontwikkelaar. De kosten voor het afwijken van het bestemmingsplan worden door middel van de legesverordening op de ontwikkelaar verhaald. Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Afsluiting overeenkomst

 • Planontwikkeling

 • Start afwijkingsprocedure (32 weken)

 • Start realisatie

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 - 21163354010 - 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag