Planning

Deze gebiedsvisie kent ambitieuze, maar realistische plannen die een antwoord zijn op vraagstukken die soms al lang spelen. De gemeente doet met deze gebiedsvisie een uitnodiging aan andere partijen om mee te investeren in de kwaliteit van Centraal Capelle. Dit kan niet zonder dat de gemeente ook zelf investeert. Dat doen we primair in de openbare ruimte en infrastructuur en we dragen bij aan herstructureringsprojecten als deze niet rendabel zijn. De gemeente heeft alle ingrepen en projecten begroot. De gemeente heeft hiervoor voldoende middelen beschikbaar vanuit de reserve herstructurering en binnen de gemeentelijke begroting. De haalbaarheid van de gebiedsvisie is hiermee aangetoond. Hieronder vindt u een overzicht van de projecten voor de komende jaren en de planning.

Een kloppend stadshart

 

 

Stadshart

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Vernieuwen Winkelcentrum De Koperwiek

X

X                

2

Uitbreiden winkelcentrum De Koperwiek en vernieuwen metrostation Stadshart (Stadshart Noord)

 

X

               

3

Herinrichten Stadsplein

   

X

             

4

Herinrichten Amnestyplein

   

X

             

5

Promoten en coördineren evenementen en activiteiten Stadsplein en Hollandsche IJssel

X

X

X

X            

6

Bibliotheek als markthal van kennis en cultuur

X

X

               

 

 

Parkeren

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

7

Herinrichting parkeerterreinen

X

  X              

8

Verbeteren fietsparkeren Stadshart

   

X

             

 

Een beleefbare parkstad

 

 

Herontwikkeling woningbouwlocaties

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Transformeren De Mient naar woonwerkgebied

 

X

X

X

X

 

       

2

Herontwikkeling Fazantstraat

 

X

               

3

Herontwikkeling Rubenssingel

 

X

X

             

4

Herontwikkeling Meeuwensingel

 

X

X

X

X X X      

5

Herontwikkeling Alkenlaan/Pelikaanweg

      X            

6

Herontwikkeling PostNL-locatie

 

X

 X X            

7

Herontwikkeling verzorgingstehuis d’Amandelhof

 

X

X

             

 

 

Revitaliseren kwetsbare woningvoorraad

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8

Herstructurering Hoven II

X

X

X

X

X

X

X

X    

9

Renovatie Wiekslag

10

Revitalisering kwetsbare woningvoorraad

 

X

X

X

X

X

X

     

 

 

Openbare ruimte

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11

Kwaliteitsverbetering Amandelpark

     

X

           

12

Kwaliteitsverbetering park achter het gemeentehuis

 

 

  X            

13

Benutten kansen aan de Hollandsche IJssel

X X X              

 

Logische verbindingen

 

1

Bereikbare centrumring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Herinrichten wegen 30 km-zone

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

 

Herinrichten Rivierweg Koperwiek

 

 

  X            

 

Herinrichten Fluiterlaan-West

   

X

             

 

Herinrichten Fluiterlaan-Oost

   

 

    X        

 

Herinrichten Kerklaan-Noord

     X  

 

         

 

Herinrichten Kerklaan-Zuid

   

 

           

 

Herinrichten Duikerlaan

     

 

  X        

 

Herinrichten Rivierweg ter hoogte van gemeentehuis

   X X

 

           

 

Herinrichten Rivierweg Noord en Zuid

 

X

    X          

 

Herinrichten Reigerlaan als 50 km gebiedsontsluitingsweg

   

 

  X          

 

 

Aanpak kruispunten

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

c

Herinrichten kruispunt Rivierweg - Reigerlaan

 

 

  X            

d

Herinrichten kruispunt Rivierweg - Fluiterlaan

 

X

               

e

Herinrichten kruispunt Kerklaan - Reigerlaan

   

 

X            

f

Herinrichten kruispunt Fluiterlaan - Kerklaan

   

X

             

g

Herinrichten rotonde Duikerlaan - Kerklaan     X              
 Aanpak rotonde Slotlaan - Rembrandtsingel X         X        
Herinrichting kruising Rivierweg-Meeuwensingel                  

 

 

Openbare ruimte

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2

Realiseren logischere verbinding naar de IJssel

 

 

    X          

3

Herinrichten Kerklaan-Zuid

       

X

         

4

Verbeteren fiets- en wandelverbinding langs de Jacob van Ruysdaelsingel

   

X

             

5

Verbeteren fietsverbinding Wiekslag

       

 

X        

6

Verbeteren bereikbaarheid Stadshart met openbaar vervoer

X X X              

 

 

                   

 

 Kansen pakken in Centraal Capelle

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Innovatieve toepassingen en "Doe mee!"-programma

 X  X  X  X      

 

 

 

 

 

 

 

Downloads: