Zelfbouwlocatie Rubenssingel

Zelfbouwers bouwen eigen droomhuis op de Rubenssingel
 • Zelfbouw
 • Start bouwrijp maken in januari 2018
 • Gemengd woonmilieu
De Rubenssingel is een unieke locatie aan het water, waar toekomstige bewoners zelf de bouw van hun woning regisseren. Zelfbouw brengt variatie, dynamiek en kleur in het straatbeeld, is vernieuwend, geeft keuzemogelijkheden aan de koper en zorgt voor betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Aan de Rubenssingel is ruimte voor de realisatie van 17 droomwoningen. Na de aankoop van een kavel kan de koper zelf een woning laten ontwerpen en bouwen passend binnen het kavelpaspoort van deze locatie.

Beschikbare kavels

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar op de Rubenssingel.

 

Voortgang werkzaamheden terrein

Het gebiedspaspoort is op 14 maart 2016 door de gemeentereaad vastgesteld. Het project verloopt conform planning. In februari 2018 is de grond bouwrijp gemaakt. In overleg met de verschillende aannemers wordt er een terrein ingericht voor de bouwplaats en opslag. Het parkeerterrein aan de Rubenssingel wordt afgesloten en omwonenden moeten elders parkeren. Het fiets- en voetpad langs de singel wordt aan beide zijde afgesloten, fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Rubenssingel. De boomstobben langs de singel worden verwijderd. Op het terrein wordt een bouwplaats ingericht, bouwwegen aangelegd en een deel van het riool aangebracht. Het bouwterrein zal worden afgezet met hekken. Hierna is het terrein aan de zelfbouwers ter beschikking gesteld om de woningen te realiseren.

 

Werkzaamheden brug Rubenssingel-Schilderspad

 In de week van 22 januari (week 4) is er gestart met de vervanging van de brug tussen de Rubenssingel en het Comenius College, in het verlengde van het Schilderspad. De brug is hierdoor tijdelijk niet te gebruiken. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 23 januari 2018 en 13 april 2018. De verwachting is dat de werkzaamheden op vrijdag 13 april zijn afgerond, de brug kan dan weer in gebruik worden genomen.

 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met Jan Kees Speksneijder (toezichthouder) via nummer: 010 284 8718 of stuur een e-mail naar: j.k.speksnijder@capelleaandenijssel.nl.

 

Eerste paal!

Op woensdag 28 maart 2018 werd op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van de woningen van het zelfbouwproject de Rubenssingel. De omwonenden van de Rubenssingel waren uitgenodigd op het bouwterrein en zagen hoe de zelfbouwers in het bijzijn van wethouder Dick van Sluis de eerste paal sloegen. Hieronder kunt u de verschillende ontwerpen  en enkele foto's van de feestelijke middag zien.

 

Een mijlpaal: het slaan van de 1e paal op 28 maart 2018
Bekijk hier de ontwerpen van de woningen

De bouw aan de Rubenssingel vordert gestaagd. Na het storten van de fundering is begonnen met het opzetten van de ruwbouw van de eerste woningen. Hier op de foto het blok aan de Rubensingel (4a t/m d)

Ruwbouw woningen Rubenssingel 4a t/m d.
Op woensdag 11 juli was er een kijkmiddag voor de nieuwe bewoners van zelfbouwlocatie de Rubenssingel. De eerste contouren van de zelfbouwwoningen zijn een feit, waardoor het enthousiasme van de zelfbouwers zichtbaar groeit. Bouwbedrijf Van Leent deelde spuitbussen uit waarmee de zelfbouwers hun woning op een creatieve manier konden personaliseren. De begane grondvloeren en de eerste verdiepingsvloeren zijn nu bijna allemaal geplaatst.
Dit is de huidige situatie van de Rubenssingel (foto's 21 maart 2018)
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bouw woningen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

010 - 284 8710maandag t/m donderdag