Verbeteren fietsverbinding Wiekslag

 • Verbeteren meerdere fiets- en wandelverbindingen vanaf het centrum
 • Fietsstroken
 • Routebordjes
Het Schollebos ligt relatief dichtbij de Wiekslag, het Amandelpark en het stadshart. De verbinding naar het Schollebos is echter niet overal even duidelijk. Om de fietsverbinding richting het Schollebos te verbeteren, maken we de fietsroute via de Wiekslag duidelijker door fietsstroken en routebordjes toe te voegen. Deze fietsverbinding vormt, naast de routes richting de Hollandsche IJssel, één van de belangrijkste verbindingen tussen groene gebieden in Capelle.

 

Deze impressie laat zien hoe de Wiekslag er in de toekomst uit kan komen te zien. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Doe Mee

 

 

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

 

Voortgang

 

Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor het verbeteren fietsverbinding Wiekslag. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

 

Voor de beoogde planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: verbeteren fietsverbinding

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag