Renovatie Wiekslag

Investeren in kwaliteit
  • Verbeteren woonkwaliteit en leefbaarheid
  • Gelijktijdig met herontwikkeling Hoven II is het streven
De gemeente en Havensteder denken na over een mogelijke aanpak voor kwaliteitsverbetering van de woningen aan de Wiekslag.

Naast de Hoven II ligt de Wiekslag. Dit is een locatie waar maatregelen gewenst zijn om de woonkwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor gaan we samen met eigenaar Havensteder een aanpak ontwikkelen. We streven ernaar om gelijktijdig met de sloop en nieuwbouw van de Hoven II, de Wiekslag te renoveren. De gemeente levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte en de verbetering van de leefbaarheid in het gebied, bijvoorbeeld door het toevoegen van een voetpad aan de kant van de Couwenhoekseweg.

Foto's van de huidige locatie Wiekslag.