Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg

Verbeteren verkeersveiligheid, parkeren en sociale veiligheid
 • Groenere uitstraling van het gebied
 • Aandacht voor parkeren en sociale veiligheid
 • Een veilige route, o.a. voor fietsende scholieren.
We zetten in op het versterken van het sport- en jongerencluster. We nemen maatregelen om het gebied er mooi en uitnodigend uit te laten zien met aandacht voor de verkeersveiligheid, parkeren en sociale veiligheid.

In dit sport- en jongerencluster bevinden zich cultuurpodium CAPSLOC, twee basisscholen (Eben Haëzer School en de Capelse Schoolvereniging) en het IJsselcollege. Deze voorzieningen trekken mensen van buiten de wijk, waardoor er veel fiets- en autoverkeer is. We gaan het cluster aanvullen met een zwembad en sporthal. Ook de scholen staan niet stil. Zo zal de Eben Haëzer School tijdelijk elders te vinden zijn ten behoeve van de nieuwbouw op de huidige locatie. Bekijk voor meer informatie het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO).

 

Met deze ontwikkelingen in het vooruitzicht nemen we maatregelen om het gebied er mooi en uitnodigend uit te laten zien met aandacht voor de verkeersveiligheid, parkeren en sociale veiligheid. We zetten in op een groenere buitenruimte. De gebouwen dragen bij aan het groene karakter door bijvoorbeeld een groen voorterrein of groene gevels. In het gebied komen aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. Een veilige route van en naar het gebied is belangrijk, in het bijzonder voor de fietsende scholieren. Deze route maakt deel uit van de veilige fietsverbinding  tussen het scholencluster Alkenlaan-Pelikaanweg en het Schollebos. Ook bij de herinrichting van de Duikerlaan houden we rekening met de veiligheid van fietsers.

In dit sport- en jongerencluster bevinden zich diverse voorzieningen, zoals cultuurpodium CAPSLOC, twee basisscholen en een grote middelbare school.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

 

Impressie van het IJsselcollege binnen het toekomstige voorzieningencluster Alkenlaan/Pelikaanweg.

Voortgang

 

Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor de kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

 

Voor de beoogde planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering deel 1: kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg

 • Werk in uitvoering groen 1: kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg

 • Werk in uitvoering deel 2: kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg

 • Werk in uitvoering groen 2: kwaliteitsverbetering openbare ruimte Alkenlaan / Pelikaanweg

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag t/m vrijdag