Kwaliteitsverbetering Amandelpark

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark
 • Upgrade inrichting park
 • Verbeteren toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers
 • Ontwerp maken samen met bewoners
13 apr

Concept-gebiedspaspoort ter inzage

De locatie Amandelpark maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Centraal Capelle, en is daarin aangewezen als ontwikkellocatie om een kwaliteitsimpuls aan het centrum te geven. Voor deze locatie is een concept-gebiedspaspoort opgesteld met daarin de ambitie en de spelregels voor het Amandelpark. Omwonenden, gebruikers en de eigenaar van d’Amandelhof hebben tijdens verschillende bijeenkomsten waardevolle ideeën aangeleverd, die verwerkt zijn in het concept-gebiedspaspoort.

Op 25 mei is er een eerste bijeenkomst over het concept gebiedspaspoort Amandelpark gehouden. Per abuis viel deze avond in de meivakantie en mogelijk waren er hierdoor minder bezoekers. Daarom verlengen wij de inspraaktermijn en organiseren wij een tweede bewonersbijeenkomst. Op woensdag 7 juni 2017 bent u van harte welkom in woonzorgcentrum d’Amandelhof (Fluiterlaan 50-52) voor het geven van uw inspraakreactie op het concept gebiedspaspoort. Om 19:00 uur gaan de deuren open en om 19:30 uur starten wij met de presentatie van de avond.

Met diverse maatregelen zorgen we voor een kwaliteitsverbetering van het Amandelpark, zodat mensen (jong en oud) er graag heen gaan.

Het Amandelpark ligt dicht bij het centrum maar veel inwoners van Capelle aan den IJssel weten niet van het bestaan van dit park. Dit komt onder andere doordat het park aan de buitenzijde geen toegankelijke en groene uitstraling heeft. De plantentuin van het Amandelpark is mooi ingericht, maar ligt besloten in het park. De rest van het park heeft een sobere uitstraling.

 

Om ervoor te zorgen dat jong en oud het park beter (kunnen) gebruiken, verbeteren we de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers vanuit het stadshart en de omliggende wijken. Een nieuw fietspad door het Amandelpark verbindt het park met het scholencluster Alkenlaan-Pelikaanweg en met het Schollebos. Daarmee wordt het Amandelpark onderdeel van een belangrijke wandel- en fietsverbinding in Centraal Capelle. Ook zorgen we ervoor dat de kwaliteiten van het park (plantentuin, water, speelplek) beter zichtbaar en bruikbaar zijn en aantrekkelijker zijn ingericht.

Foto's van de huidige situatie in het Amandelpark.
Een impressie hoe de looproute vanuit het winkelcentrum naar het Amandelpark aantrekkelijker gemaakt kan worden. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Doe Mee

Bewoners worden betrokken bij het ontwerp van het park. Hierbij kunnen we ook onderzoeken of er bij bewoners interesse is om een deel van het park zelf te onderhouden en om activiteiten en evenementen te organiseren die passen bij het karakter van het park.

Deze schets laat de ambities voor het Amandelpark zien.
Een impressie hoe het park er in de toekomst uit kan zien: een voet- en fietspad, de herontwikkeling van d’Amandelhof en Hoven II. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Projectvoortgang

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft het voorlopige ontwerp gereed en gaat dit nog toetsen bij de bewoners. Er wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waar bewoners inbreng kunnen leveren. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de bijeenkomst worden de concept tekeningen definitief gemaakt.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: kwaliteitsverbetering Amandelpark

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

René KandelStuur een bericht
010 284 8710maandag t/m donderdag