Kwaliteitsverbetering Amandelpark

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark
 • Upgrade inrichting park
 • Verbeteren toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers
 • Ontwerp maken samen met bewoners
Met diverse maatregelen zorgen we voor een kwaliteitsverbetering van het Amandelpark, zodat mensen (jong en oud) er graag heen gaan.

Het Amandelpark ligt dicht bij het centrum, maar veel inwoners van Capelle aan den IJssel weten niet van het bestaan van dit park. Dit komt onder andere doordat het park aan de buitenzijde geen toegankelijke en groene uitstraling heeft. De plantentuin van het Amandelpark is mooi ingericht, maar ligt besloten in het park. De rest van het park heeft een sobere uitstraling.

 

Om ervoor te zorgen dat jong en oud het park beter (kunnen) gebruiken, verbeteren we de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers vanuit het stadshart en de omliggende wijken. Een nieuw fietspad door het Amandelpark verbindt het park met het scholencluster Alkenlaan-Pelikaanweg en met het Schollebos. Daarmee wordt het Amandelpark onderdeel van een belangrijke wandel- en fietsverbinding in Centraal Capelle. Ook maken we het park aantrekkelijker door het deels in te richten als een verblijfsplek die uitnodigt tot rust en bezinning, zoals een heemtuin /  arboretum.

 

Zo wordt het Amandelpark de ontspannen tegenhanger van het bruisende Stadsplein en het Lijsterpark, dat meer op sportiviteit is ingericht.

Foto's van de huidige situatie in het Amandelpark.
Een impressie hoe de looproute vanuit het winkelcentrum naar het Amandelpark aantrekkelijker gemaakt kan worden. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Doe Mee

Bewoners worden betrokken bij het ontwerp van het park. Hierbij kunnen we ook onderzoeken of er bij bewoners interesse is om een deel van het park zelf te onderhouden en om activiteiten en evenementen te organiseren die passen bij het karakter van het park.

 

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

 

 

Deze schets laat de ambities voor het Amandelpark zien.
Een impressie hoe het park er in de toekomst uit kan zien: een voet- en fietspad, de herontwikkeling van d’Amandelhof en Hoven II. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten over de woningbouwontwikkelingen zijn de plannen en een schets van de nieuwe situatie in het Amandelpark doorgenomen. De gemaakte opmerkingen over het park nemen we mee in het voorlopig ontwerp.

 

Er volgen nog bewonersbijeenkomsten over de kwaliteitsverbetering van het Amandelpark. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

 

Voor de beoogde planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: kwaliteitsverbetering Amandelpark

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98 010 284 8731maandag t/m vrijdag