Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark
 • Huisvesting vitale senioren en senioren die zorg nodig hebben
 • Zorgvilla's in het park
 • Gefaseerd bouwen
 • Vernieuwen buitenruimte
2 okt

Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw d' Amandelhof

Uitnodiging bijeenkomst nieuwbouw d' Amandelhof De eigenaar van het woonzorgcentrum van d' Amandelhof heeft op basis van het vastgestelde gebiedspaspoort een bouwplan voor een nieuw woonzorgcentrum opgesteld.

Het is al weer enige tijd geleden dat wij met u hebben gesproken over de vernieuwing van het woonzorgcentrum d’ Amandelhof. Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort d’ Amandelhof unaniem vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke kaders van deze ontwikkeling vastgelegd. Meer informatie over het gebiedspaspoort kunt u vinden onder aan deze pagina.

 

De eigenaar van het woonzorgcentrum, Cedrah, heeft op basis van de ruimtelijke kaders een plan voor de vernieuwing van het woonzorgcentrum opgesteld. Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de voorgenomen nieuwbouw op deze locatie. U bent van harte welkom op donderdag 11 oktober 2018 vanaf 19:30 uur in het woonzorgcentrum d’ Amandelhof (Fluiterlaan 50-52)

 

Aanmelden

 

Komt u op 11 oktober? Meld u zich dan voor 8 oktober aan bij mevrouw D. Haaze via d.haaze@capelleaandenijssel.nl of telefoonnummer: 010-284 8196.

 

Het huidige woon-zorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moet nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woon-zorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

 

 

Foto's van de huidige locatie en een schets die de ambities laat zien voor de herinrichting van het park. Het nieuwe woonzorgcentrum is op een goede manier geïntegreerd in het park waarin het staat.

Doe mee!

Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Deze impressie laat hoe het park er in de toekomst uit kan zien met de herontwikkeling van het woonzorgcentrum rechts op de impressie. De tweede foto laat de huidige situatie zien.

Voortgang

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen. Cedrah onderhandeld nu met De Vries en Verburg over de bouw van een nieuwe d' Amandelhof. In het voorjaar van 2018 moet er overeenstemming zijn over het ontwerp.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Uitwerken schetsontwerp

 • Schetsontwerp vertalen naar definitief ontwerp

 • Sloop eerste fase

 • Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning

 • Aanvraag omgevingsvergunning

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

René KandelStuur een bericht
010 284 8710maandag t/m donderdag