Herontwikkeling woonzorgcentrum d'Amandelhof

Modern wonen en zorgverlening in het Amandelpark
 • Huisvesting vitale senioren en senioren die zorg nodig hebben
 • Zorgvilla's in het park
 • Gefaseerd bouwen
 • Vernieuwen buitenruimte
1 nov

Bewonersbijeenkomst d'Amandelhof

Op donderdag 11 oktober heeft er een bewonersbijeenkomst over de herontwikkeling van het woonzorgcentrum d’Amandelhof plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de omwonende van d’Amandelhof geïnformeerd over de nieuwbouwplannen die Cedrah voor het zorgcentrum heeft. Cedrah heeft toegelicht dat in de aankomende periode de bouwvergunning aangevraagd gaat worden. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen vragen stellen.

 

 

Het huidige woon-zorgcentrum d’ Amandelhof dateert uit 1974 en moet nodig vernieuwd worden om zorg te kunnen verlenen volgens de eisen en wensen van deze tijd. Het Amandelpark is eveneens aan een vernieuwing toe. Eigenaar van d’ Amandelhof, Cedrah, en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk tot een nieuwe invulling van deze locatie te komen. Een modern woon-zorgcentrum in een nieuwe groene omgeving.

 

 

Foto's van de huidige locatie

Doe mee!

Er is voor dit gebied een eerste participatieronde geweest waarin Capellenaren hun idee over de nieuwbouw en het park hebben kunnen inbrengen. Nu de volumes van de verschillende bouwdelen van het verzorgingscentrum bekend zijn, kan een eerste gebiedspaspoort voor deze locatie worden opgesteld. Dit concept wordt vrijgegeven voor de inspraak, waarna het aan het bestuur wordt aangeboden ter vaststelling.

Dit zijn de impressies voor de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum d'Amandelhof. De impressie betreft alleen de nieuwbouw. Kijk voor informatie over de buitenruimte op de pagina:'Kwaliteitsverbetering Amandelpark'.

Voortgang

Op 25 september 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel unaniem het gebiedspaspoort Amandelpark vastgesteld. Unaniem, maar niet geheel onomstreden. De hoogte van gebouw C leidde tot bezwaren van bewoners uit de Scandinavische Buurt. De eigenaar van d' Amandelhof, zorginstelling Cedrah, was op deze avond aanwezig en heeft ook kennis kunnen nemen van deze bezwaren. Drie partijen hebben een voorstel ingediend voor de nieuwbouw op deze locatie. Begin 2018 heeft Cedrah, samen met de gemeente, een keuze gemaakt uit de verschillende voorstellen. Cedrah onderhandelt nu met De Vries en Verburg over de bouw van een nieuwe d' Amandelhof.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Uitwerken schetsontwerp

 • Schetsontwerp vertalen naar definitief ontwerp

 • Sloop eerste fase

 • Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning

 • Aanvraag omgevingsvergunning

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

René KandelStuur een bericht
010 284 8710maandag t/m donderdag