Herontwikkeling Meeuwensingel

Nieuwe voorzieningen en woningen in een parkachtig gebied naast het Stadshart
 • Nieuw voorzieningencluster voor de wijk
 • Stadswonen in een parkachtig gebied
 • Nabij het stadshart
 • Twee nieuwe scholen
Herontwikkeling van de locatie Meeuwensingel naar een parkachtig groen gebied waar een stedelijk woonprogramma gecombineerd wordt met nieuwbouw voor basisscholen De Horizon en De Klim-Op en voorzieningen voor de wijk.

De locatie Meeuwensingel vormt een logische uitbreiding  van het stadshart, geeft een impuls  aan de omliggende buurten en vormt een schakel vormt tussen stadshart en Hollandsche IJssel. Om dat laatste mogelijk te maken krijgt de ontwikkeling een nieuw gezicht aan de Rivierweg en wordt hier een wandelroute langs de singel gerealiseerd. Inzet is een stedelijk programma met losse urban villa- achtige gebouwen in een groene omgeving en een steviger stadsblok aan de Meeuwensingel.

 

Op de locatie is een programma mogelijk van circa 170 woningen, een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen (bestaande uit twee basisscholen, gymzaal, kinderopvang en maatschappelijke voorzieningen) en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Het woonprogramma kan grondgebonden zijn, maar appartementen (in verschillende typen) liggen gelet op de locatie naar verwachting meer voor de hand.

Doe mee!

Omwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het gebiedspaspoort en bij het verder uitwerken van het plan. Op de locatie van een voormalige kleuterschool is onder de naam "Groene Uiver" een tijdelijk sport- en spelterrein gerealiseerd waar de scholen en omliggende buurten enthousiast gebruik van maken.

 

Voortgang

Het gebiedspaspoort voor de locatie Meeuwensingel is vastgesteld. Afhankelijk welk gebied wordt herontwikkeld (het heeft onze voorkeur om het totale gebied te herontwikkelen, maar de gemeente is geen eigenaar van alle gronden) wordt de herontwikkeling van het gebied verder uitgewerkt. Hierover is de gemeente momenteel in overleg met de andere grondeigenaren. Naar verwachting is hier in de eerste helft van 2018 meer over bekend.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Vaststellen gebiedspaspoort

 • Gesprekken met andere grondeigenaren

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Patrick BakkerStuur een bericht
06 - 27979359010 - 284 8573maandag t/m donderdag