Herontwikkeling Hoven II

Stads wonen met kwaliteit en karakter
 • Bouw van circa 140, met name grondgebonden, woningen,
 • Maximaal 25% nieuwe appartementen (met een goede buitenruimte)
 • Aflopende bebouwingshoogte langs de Fluiterlaan vanaf Hoven I
 • Groene wandelroutes aan de oost-, west- en noordzijde
19 dec

Het informatiepunt Hoven II is geopend. Woont u in de Hoven II? Dan staan het sociaal wijkteam en Havensteder voor u klaar. Download de poster onder aan deze pagina voor meer informatie.

De komende jaren worden circa 300 portiekwoningen in de Hoven II gesloopt om een bijzondere gemengde woonbuurt te realiseren met (middel)dure eengezinswoningen en woningen voor bijvoorbeeld senioren en gezinnen. We streven naar veel variatie en keuze voor de consument bij het samenstellen van de woningen. Het wordt een gebied met laagbouw met de uitstraling die bij een centrum past. De nieuwe buurt moet een mooie overgang van het centrum naar de daarachter gelegen woongebieden gaan vormen. Langs de Fluiterlaan komen daarom bijzondere stadswoningen te staan. Een wat hoger appartementengebouw bij de kruising met de Kerklaan zal aansluiten op de hoogbouw van Hoven I. Om de buurt ook nu leefbaar te houden is gezorgd voor een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van de openbare ruimte.

Doe mee!

Communicatie met bewoners en omwonenden van de Hoven II vinden wij belangrijk. Zeker nu de zoektocht naar een ontwikkelaar bijna is afgerond en de herontwikkeling steeds dichterbij komt. Daarom gaan wij in 2018 samen met Havensteder actief informeren over het project. Niet om eenzijdig te vertellen over onze plannen, maar vooral om informatie uit te wisselen met de Capellenaren. Heeft u suggesties? Of vragen? Wij horen het graag! 

De impressie laat zien hoe de toekomstige nieuwe woningen aan de Fluiterlaan er in de toekomst uit kunnen zien. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Op deze impressie ziet u hoe de nieuwe ontwikkeling van de Hoven II er vanuit de Fluiterlaan aan de andere kant, ter hoogte van het parkeerterrein aan de Albert Heijn, uit kan zien in de toekomst. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Deze impressie is gemaakt vanuit de Wiekslag. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
De bebouwing moet een logische overgang vormen van de bestaande hoogbouw van Hoven I naar een grondgebonden woonmilieu. Dit kan door een aflopende bebouwingshoogte, zoals te zien in dit referentiebeeld.

Voortgang

In maart 2017 heeft met een informatiebijeenkomst voor ontwikkelaars, aannemers en architecten de aftrap plaatsgevonden van de Europese aanbesteding voor de Hoven II. Deze aanbesteding vindt plaats in samenwerking met Havensteder. Tot 25 september 2017 konden partijen zich inschrijven voor de aanbestedingsprocedure. Er zijn 19 partijen die zich hebben ingeschreven. In oktober 2017 zijn 3 partijen geselecteerd en in november 2017 is met deze drie partijen de concurrentiegerichte dialoog opgestart. Na de dialoogfase hebben in het voorjaar van 2018 de drie partijen hun plannen ingediend. 

 

Volgens planning wordt de aanbestedingsprocedure inclusief de contractvorming voor het einde van 2018 afgerond. De herontwikkeling kan dan in 2020 starten.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Selectie van drie marktpartijen voor de herontwikkeling

 • Ontwikkelen van plannen door de drie marktpartijen

 • De keuze voor het beste plan: één marktpartij

 • Uitwerking van het beste plan

 • Herontwikkeling in uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Andjela KraljevicStuur een bericht
(06) 11 869 880 010 - 284 8782maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag