Herontwikkeling Fazantstraat

Ontspannen wonen in een parkachtige setting dichtbij het stadshart.
 • Kleinschalige woningbouw met een diversiteit aan woningtypen
 • Hoogwaardige architectuur
 • Energiezuinige woningen (EPC=0)
 • Groene woonomgeving
 • Bevorderen doorstroming vanuit de wijk
20 nov

Oplevering woningen Groene Oase

Alle 20 woningen van woningbouwproject de Groene Oase in Capelle zijn afgelopen maand opgeleverd. Iets meer dan een jaar geleden startte de Nederlandse Bouw Unie (NBU) met de bouw van de verschillende woningtypen net buiten het centrum van de stad. De Groene Oase ligt aan woonerf Patrijshof dat aansluit bij de omliggende straten; Fazantstraat en Merellaan.

Wonen in een parkachtige omgeving was het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van de nieuwe Capelse buurt. In het park zijn vier woningtypen gerealiseerd met een onderscheidende, eigentijdse architectuur. Omwonenden hebben bij aanvang van het project ideeën ingebracht voor de inrichting en het groene karakter van de buurt.

Volgens wethouder Stadsontwikkeling Dick van Sluis krijgt Capelle er weer een gezellig en groen buurtje bij: “De Groene Oase heeft niet alleen een groene naam, door de diversiteit aan bomen, heesters, grassen en kleurrijke bloemen ziet het er het hele jaar groen uit in de wijk. Gedurende het  plantseizoen, maar voor eind maart wordt alles aangeplant. Daarna zullen de nieuwe Capellenaren met volle teugen gaan genieten in hun nieuwe Capelse huis.”

 

Inrichting openbare ruimte

Voor de bestrating zijn roodbruin gebakken klinkers gebruikt. Vandaag worden ook de straten, de straatverlichting en het straatmeubilair opgeleverd. Verder is er een spelaanleiding waaromheen zitelementen gegroepeerd zijn. Op verzoek van omwonenden kunnen de aanstaande bewoners de wijk in- en uitrijden via de Merellaan. Het beeld ‘Moeder en kind’ heeft zijn plekje behouden, ter herinnering aan de school die hier stond.

De voormalige schoollocatie in de Merelbuurt wordt herontwikkeld. Op de Fazantstraat wordt kleinschalige woningbouw gerealiseerd voor een mix van verschillende doelgroepen, zoals jonge gezinnen en ouderen uit de wijk die willen doorstromen. Het wordt een groene woonbuurt waarbij de nieuwe woningen aansluiten op de achterliggende wijk, met een eigentijdse uitstraling. De woningen die aan de kant van de Rivierweg worden gebouwd, mogen een wat meer stedelijk karakter hebben, waardoor zij bijdragen aan het centrumgevoel van de Rivierweg.

Woningtypen

3 Statige herenhuizen met een stedelijke uitstraling sieren de waterkant langs de Rivierweg en benadrukken de stedelijke entree van het stadshart. Een kleinschalige appartementenvilla met 11 appartementen breekt op een losse manier de zichtlijn vanuit de Merellaan. De 4 twee-laagse patiobungalows en de 2 zij-aan-zijwoningen maken het geheel op een speelse manier af. Samen met de zorgvuldig vormgegeven openbare ruimte wordt het ontspannen wonen in een parkachtige setting!

 

De Fazantstraat is een locatie met een hoge duurzaamheidambitie, zowel voor de woningen als voor de openbare ruimte. In de openbare ruimte moet bovendien een mooie plek komen voor ontmoeting. De uitwerking hiervan is in overleg met huidige en toekomstige bewoners bepaald.

 

Het Capelse college van burgemeester en wethouders heeft de Nederlandse Bouw Unie (NBU) geselecteerd om woningen te bouwen aan de Fazantstraat. De inrichting van de locatie rondom de Elimkerk gaat uit van een groen, openbaar park als basis. In het park worden vier woningtypen gerealiseerd met een onderscheidende, eigentijdse architectuur.

 

 

 

Alle woningen zijn inmiddels verkocht. De bouw is in volle gang. Na de bouwvakvantie zal gestart worden met het woonrijp maken. De woningen zullen naar verwachting in september van dit jaar opgeleverd worden.

Impressie

Voortgang

Het college heeft op 4 april 2017 de omgevingsvergunning verleend.

Er is tegen de afgifte van de omgevingsvergunning beroep ingesteld bij de Rechtbank. Dit beroep is door de Rechtbank niet toegekend, waardoor de vergunning onherroepelijk is geworden.

 

Op 24 september 2017 is gestart met de bouw. Deze verloopt voorspoedig. Voor de bouwvakvakantie zal gestart worden met het woonrijp maken. De woningen zullen in september 2018 opgeleverd worden.

Inrichtingsplan

Het project de Groene Oase nadert zijn voltooiing. In augustus start de gemeente met het inrichten van het openbaar gebied van de Groene Oase zoals in bijgaand inrichtingsplan te zien is.

 

Wonen in een parkachtige omgeving, is het belangrijkste uitgangspunt geweest bij het inrichtingsplan van het project. Dankzij de bijdrage van omwonenden heeft het plan een groen karakter gekregen en bevat het een grote diversiteit aan bomen, heesters, grassen en kleurrijke bloemen. De wens voor een speelse natuurlijke inrichting voor kinderen en bankjes zien we terug in een groene speelheuvel en met hier omheen gegroepeerd een aantal golvende zitelementen. Op verzoek van de omwonenden is de ontsluiting aan de Merellaan gemaakt. Voor de bestrating zijn roodbruin gebakken klinkers gebruikt zodat het gebiedje zich onderscheidt van het omliggende gebied. Ook krijgt het beeld moeder en kind opnieuw een prominente plek in het gebied ter herinnering aan de school die er eerder gestaan heeft. De woningen worden naar verwachting in september opgeleverd.

Wonen in een parkachtige omgeving

Doe mee!

De omwonenden hebben een actieve rol gehad bij de totstandkoming van het gebiedspaspoort en hebben mede het winnende plan bepaald.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Verkoop woningen

 • Verlening omgevingsvergunning

 • Bouw woningen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 - 21163354010 - 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag