Herinrichten wegen naar 30 km/h-zone

Diverse aanrijdroutes worden veranderd naar wegen met een maxium snelheid van 30 km per uur. Dit is de oude situatie op het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan.
 • Aantrekkelijke en veilige aanrijdroutes
 • Onnodige verkeersdrukte in stadshart voorkomen
 • Dezelfde bestrating voor wegen in centrumring
 • Aandacht voor oversteekplaatsen voetgangers
Een goed bereikbaar stadshart met aantrekkelijke en veilige aanrijdroutes is belangrijk voor de stad Capelle aan den IJssel. Met oog op de toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum en het toenemende verkeer is er samen met een verkeerskundig bureau gewerkt aan een plan voor de inrichting van uitnodigende, groene, logische en veilige wegen en kruispunten in en om het stadshart. Ons uitgangspunt voor het onderzoek was om niet enkel de bekende knelpunten aan te pakken, maar om de gehele centrumring in beschouwing te nemen. Hierbij is rekening gehouden met de huidige ontwikkelingen in en om het centrum, zoals de uitbreiding van het winkelcentrum en de nieuwe parkeergarage.

Alle wegen in de centrumring krijgen dezelfde bestrating en inrichting, zodat het voor een automobilist direct duidelijk wordt dat hij zich in het centrum bevindt. Ook bekijken we hoe we meer groen in het straatbeeld kunnen realiseren. De nieuwe verkeersstructuur biedt de mogelijkheid om ook  een aantal kruispunten aan te pakken. We gaan op deze kruispunten de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Om de toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, gaat de gemeente de komende jaren de wegen rond het centrum inrichten als 30 km-zone.

Op dit kaartje ziet u welke wegen we als 30 km gaan inrichten.

De grootste afname van doorgaand verkeer rondom het stadshart (circa 13%) is te bereiken door diverse aanrijdroutes naar het centrum te veranderen naar wegen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Dit heeft geen directe gevolgen voor de capaciteit, maar ontmoedigt automobilisten om deze wegen als doorgaande route te gebruiken. We stimuleren doorgaand verkeer om vanaf de Abram van Rijckevorselweg de Slotlaan en Couwenhoekseweg te gebruiken, zodat we onnodige verkeersdrukte in het stadshart voorkomen. De Couwenhoekseweg gaat hierdoor meer verkeer verwerken. De invoering van een 30 km/h zone vergroot de bereikbaarheid van het centrumgebied voor bestemmingsverkeer.

 

Door de Reigerlaan en delen van de Kerklaan, Duikerlaan, Fluiterlaan en Rivierweg als 30 km/h zone in te richten wordt dit een veiligere route naar het stadshart en nabij gelegen scholen voor auto's, fietsers en voetgangers en zorgen we voor een mooiere uitstraling en meer gevoel dat je het stadshart nadert. De 30 km/h straten worden met klinkers bestraat met in het midden een middengeleider die automobilisten (visueel) afremt. Langs de wegen worden fietsstroken aangelegd en waar mogelijk komt er een groene strook. De fietsstroken worden in asfalt uitgevoerd voor het comfort van de fietsers. Parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de weg en liggen rondom het centrum.

 

Nadrukkelijke aandacht wordt besteed aan de oversteekplaatsen voor voetgangers. Deze aandacht kan bestaan uit een fysieke voorziening, zoals een verhoogde voetgangersoversteekplaats of opvallende openbare verlichting.

 

Het middeneiland vormt een element door het hele stadshart, dat duidelijk maakt dat men zich in het centrum bevindt. Ook geeft deze strook de ruimte voor fietsers en voetgangers bij oversteekplekken om in twee delen de weg over te steken, met een rust- en kijkmoment in het midden. Om de circa 100 meter wordt een verkeersremmende maatregel getroffen, zoals een verhoogde oversteekplaats, verkeersplateau of verkeersdrempel.

 

De Fluiterlaan ter hoogte van de toekomstige woningbouwontwikkeling van de Hoven II heeft geen functie voor het centrum en daarom richten we de straat in als een ‘gewone’ woonstraat, met andere bestrating, die aansluit bij de Capelse woonstraten. De inrichting is hier anders dan die we in het centrum willen gebruiken.

We nemen continu maatregelen om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen tijdens de verbetering van de centrumring. Zo is er eind 2017 langs de Rivierweg ter hoogte van de Werkkamer aan het Amnestyplein een tijdelijke parkeervoorziening gecreëerd. Het gaat om 36 parkeerplekken in de blauwe zone waar u maximaal drie uur kunt parkeren. Onder de metrobaan bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis zijn naast de bestaande 45 parkeerplaatsen tijdelijk 60 extra plekken gecreëerd.

De extra parkeerplaatsen zijn tijdelijk.
Deze planningskaart geeft de beoogde planning weer.
Op deze impressies ziet u hoe de centrumwegen van Capelle aan den IJssel er in de nieuwe situatie uit kunnen komen te zien.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek en presenteren het definitief ontwerp.

 

Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp plaats gevonden, waarin het herinrichten van de wegen naar een 30 km/h-zone binnen de centrumring aan de orde kwam. Direct omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden geen bijeenkomsten georganiseerd, waarin alleen de wijziging naar een 30 km/h-zone worden besproken.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomsten, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten wegen naar 30 km/h zone

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag