Herinrichten parkeerterreinen

Bij een aantrekkelijk en bereikbaar stadshart voor bewoners horen gratis en voldoende parkeerplaatsen
 • Gratis parkeren
 • Nieuwe parkeergarage aan Kerklaan
 • Efficiëntere indeling bestaande parkeerterreinen
 • Verbreden en vergroenen parkeervakken
De laatste jaren is de breedte en lengte van auto’s toegenomen, waardoor de landelijke norm voor parkeerplaatsen is bijgesteld. Ze moeten minimaal 2,5 meter breed en 5 meter diep zijn om parkeerschade te verkleinen en te zorgen dat de parkeerplekken gebruikt blijven worden. De huidige parkeerplaatsen in het stadshart voldoen niet aan deze norm. Daarom gaan we onder andere de bestaande parkeerplaatsen achter het gemeentehuis, bij de Albert Heijn en langs de Rivierweg (bij de Koperwiek) breder maken.
Impressie van de nieuwe parkeergarage aan de Kerklaan.

Bij het verbreden van de parkeervakken bekijken we ook hoe we de parkeerterreinen een groenere uitstraling kunnen geven. De huidige ontwikkelingen, de uitbreiding van het winkelcentrum, vragen om meer parkeerplaatsen. De nieuwe parkeergarage van Wereldhave aan de Kerklaan creëert circa 150 extra parkeerplaatsen. Door een efficiëntere indeling van de bestaande parkeerterreinen verbeteren we de maatvoering en de uitstraling. Een dynamisch parkeerverwijssysteem zorgt er voor dat automobilisten sneller en duidelijker kunnen zien op welke locaties vrije parkeerplaatsen zijn.

Luchtfoto's van het parkeerterrein achter het gemeentehuis en het parkeerterrein bij de Albert Heijn.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

 

Deze impressie laat zien hoe het parkeerterrein achter het gemeentehuis er uit kan zien door het vergroenen en verbreden van de parkeerplaatsen. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Dit kaartje laat de locaties zien waar uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen mogelijk is.
Een dynamisch parkeerverwijssysteem zorgt ervoor dat automobilisten snel en duidelijk kunnen zien waar nog vrije parkeerplaatsen zijn, zodat het zoekverkeer vermindert.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek en presenteren het definitief ontwerp.

 

Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten over het voorlopig ontwerp plaats gevonden, waarin ook parkeerplaatsen binnen de centrumring aan de orde kwamen. Direct omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd. Er worden geen bijeenkomsten georganiseerd, waarin alleen de herinrichting van de parkeerplaatsen worden besproken.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomsten, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten parkeerterreinen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag