Herinrichten kruispunt Rivierweg – Reigerlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute
 • In de oorspronkelijke situatie:
 • Slechte oversteekbaarheid van de Rivierweg
 • Fietsstrook op Rivierweg niet optimaal herkenbaar
 • Weinig overzichtelijke situatie
Dit kruispunt was één van de grootste knelpunten die om een goede oplossing vroeg.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Het kruispunt Rivierweg – Reigerlaan was een onoverzichtelijk kruispunt waar chaotische verkeersbewegingen plaatsvonden. Bovendien was de oversteekbaarheid van de Rivierweg op dit punt onvoldoende. Om dit te verbeteren is een duidelijke bocht aangebracht met een voorrangssituatie die de doorgaande beweging richting de Rivierweg in noordelijke richting minder aantrekkelijk maakt. De Reigerlaan en de Zwanensingel met aansluiting op de Rivierweg zijn afgesloten om de hoeveelheid verkeer dat afslaat te verminderen op dit kruispunt.  Om de Roerdomplaan goed te kunnen blijven bereiken, is de Roerdomplaan ontsloten via de Meeuwensingel.

Een luchtfoto van het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan in de nieuwe situatie. De tweede luchtfoto laat zien hoe het oorspronkelijk was.
Volgens dit schetsvoorstel is het kruispunt gerealiseerd. Het laat de oplossingsrichting zien voor het maken van een duidelijke bocht die de doorgaande beweging op de Rivierweg, met name in noordelijke richting, minder aantrekkelijk maakt.
Dit is de uitwerking van het definitief ontwerp van het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan, hier nog zonder de twee extra zebrapaden.

Voortgang

Het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan is het eerste kruispunt in de centrumring dat is aangepakt en is gereed.

 

Zebrapaden terug op vernieuwde centrumring

Zodra een deel van centrumring gereed is, gaat de maximumsnelheid daar terug van 50 naar 30 kilometer per uur. In een 30 km-zone zijn er normaal gesproken in Capelle aan den IJssel geen zebrapaden.

 

Veel Capellenaren misten de zebrapaden op het vernieuwde kruispunt Rivierweg-Reigerlaan. Daarom heeft dit kruispunt er alsnog twee zebrapaden bij gekregen. En het zebrapad tussen kerk De Hoeksteen en Kwalitaria de Koperwiek wordt op verzoek van bewoners teruggelegd naar nagenoeg de oorspronkelijke plek. Ook bij de herinrichting van andere delen van de centrumring komen de zebrapaden weer terug.

 

Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, wordt het zebrapad bij de kruising Rivierweg-Reigerlaan verlegd. Dit wordt in september 2019 gerealiseerd.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Voorbereidingsfase

 • Werkzaamheden Reigerlaan West - Roerdomplaan (in de zomervakantie)

 • Werkzaamheden kruispunt Rivierweg - Reigerlaan

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag
Een logische en goed functionerende verkeersstructuur voor de auto en fiets met herkenbare routes en entrees naar het stadshart.