Herinrichten kruispunt Rivierweg – Reigerlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute
 • Slechte oversteekbaarheid van de Rivierweg
 • Fietsstrook op Rivierweg niet optimaal herkenbaar
 • Weinig overzichtelijke situatie
22 dec

Eerste kruispunt centrumring is af!

Op vrijdag 22 december 2017 heeft wethouder Dick van Sluis het eerste vernieuwde kruispunt van de centrumring geopend. De rijbaan bestaat uit mooie klinkers, met daarnaast een geasfalteerd fietspad. Ook zijn er nieuwe lantaarnpalen langs de Reigerlaan geplaatst.

Dit kruispunt is één van de grootste knelpunten die om een goede oplossing vraagt.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Het kruispunt Rivierweg – Reigerlaan was een onoverzichtelijk kruispunt waar chaotische verkeersbewegingen plaatsvonden. Bovendien was de oversteekbaarheid van de Rivierweg op dit punt onvoldoende. Om dit te verbeteren is een duidelijke aangebracht met een voorrangssituatie die de doorgaande beweging richting de Rivierweg in noordelijke richting minder aantrekkelijk maakt. De Reigerlaan-West en de Zwanensingel met aansluiting op de Rivierweg worden afgesloten om het aantal verkeersbewegingen te verminderen op dit kruispunt.  Om de Roerdomplaan goed te kunnen blijven bereiken, wordt de Roerdomplaan doorgetrokken tot aan de Rivierweg-West.

 

De Rivierweg is nog niet volledig aangesloten op dit kruispunt. Dat vindt plaats medio mei 2018 als de werkzaamheden aan het kruispunt Rivierweg - Meeuwensingel gereed zijn. Pas dan zullen alle voordelen van het aangepaste kruispunt echt zichtbaar worden.

Een luchtfoto van het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan in de oude situatie
Volgens dit schetsvoorstel is het kruispunt gerealiseerd. Het laat de oplossingsrichting zien voor het maken van een duidelijke bocht die de doorgaande beweging op de Rivierweg, met name in noordelijke richting, minder aantrekkelijk maakt.

Projectvoortgang

Het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan is het eerste kruispunt in de centrumring dat is aangepakt. De aansluiting op de Rivierweg wordt naar verwachting eind maart 2018 gerealiseerd, zodra het kruispunt Rivierweg-Meeuwensingel gedeeltelijk aangepast is.

 

Dit is de uitwerking van het definitief ontwerp van het kruispunt Rivierweg-Reigerlaan.
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Voorbereidingsfase

 • Werkzaamheden Reigerlaan West - Roerdomplaan (in de zomervakantie)

 • Werkzaamheden kruispunt Rivierweg - Reigerlaan

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag
Een logische en goed functionerende verkeersstructuur voor de auto en fiets met herkenbare routes en entrees naar het stadshart.