Herinrichten kruispunt Rivierweg - Fluiterlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute
 • Voorrangskruispunt met brede middenberm
 • Verkeerslichten kunnen verdwijnen
 • Fiets rijdt op een vrijliggend fietspad
 • Voldoende opstelruimte voor fietsers
Dit kruispunt ligt in de noordelijke entree van het centrumgebied en kent veel fietsverkeer. We gaan hier de opstelvakken en oversteekplaatsen voor de fietser verbeteren.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Het kruispunt Rivierweg-Fluiterlaan vormt de noordelijke entree van het verblijfsgebied op de Rivierweg. Op dit moment zijn al problemen met de oversteek van fietsers. Als je vanaf de Rivierweg-Noord naar de Fluiterlaan fietst is er een minimale opstelruimte. Dit verbeteren we door het maken van een voorsorteervak en een middenberm. Door het maken van een vrijliggend fietspad, een brede middenberm, minder doorgaand verkeer en meer bestemmingsverkeer, zijn er in de toekomstige situatie geen verkeerslichten op dit kruispunt meer nodig. De veiligheid van de fietser is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking.

 

Een luchtfoto van het kruispunt Rivierweg-Fluiterlaan. Op dit moment wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld en is noord – zuid de hoofdrichting.

Doe Mee

Gemeente Capelle aan den IJssel wil haar bewoners zoveel mogelijk betrekken bij alle ontwikkelingen rondom de centrumring. Verschillende activiteiten worden hiervoor
georganiseerd.

Dit schetsontwerp laat de oplossingsrichting zien: een voorrangskruispunt met een brede middenberm. Dit is nog geen definitief ontwerp. In de komende periode wordt de oplossingsrichting verder uitgewerkt.

Projectvoortgang

Gemeente Capelle aan den IJssel heeft diverse bewonersbijeenkomsten georganiseerd waarin de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie zijn doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de bijeenkomst zijn de concept tekeningen definitief gemaakt.

 

Inmiddels hebben er voorbereidende werkzaamheden in de Fluiterlaan plaatsgevonden. Dit waren voorbereidende werkzaamheden aan de waterleiding voor de verbouwing van de Koperwiek.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag
Een logische en goed functionerende verkeersstructuur voor de auto en fiets met herkenbare routes en entrees naar het stadshart.