Herinrichten kruispunt Kerklaan – Reigerlaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute
 • Oversteek in twee keer door grotere middeneilanden
 • Snelheid van auto's naar beneden brengen
18 dec

Voortgang werkzaamheden Reigerlaan-Kerklaan

Van 1 oktober tot eind 2018/begin 2019 richten we de kruising Reigerlaan / Kerklaan, Kerklaan-midden, Reigerlaan-west, het parkeerterrein voor de Koperwiekflat, de inrit van de nieuwe parkeergarage en de distributiestraat van de Koperwiek opnieuw in volgens het ontwerp van de centrumring. Voor bestemmingsverkeer worden passende verkeersmaatregelen getroffen. Voor het doorgaand verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. De weg krijgt een herkenbaar wegprofiel qua bestrating, bomen en verlichting. De maximum snelheid gaat van 50km/uur naar 30 km/uur.

 

Wat doen we nog meer?

Gelijktijdig vervangen we de duikers (singelverbindingen) en een deel van het riool. Ook worden er diverse aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen. Door de werkzaamheden met elkaar te combineren, hoeven we de weg niet vaker dan nodig op te breken. 

 

Wat gaat er dit jaar nog gebeuren?

De afgelopen periode is er veel werk verzet waardoor voor de kerstvakantie de Kerklaan (tussen Fluiterlaan en kruising Reigerlaan) opengesteld kan worden voor het bestemmingsverkeer.

De parkeergarage en het parkeerterrein voor de Koperwiekflat zullen dan ook bereikbaar zijn via de definitieve inrit aan de Kerklaan.

 

Wordt er in de kerstvakantie gewerkt?

Van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 vinden er geen werkzaamheden plaats.

 

Wat gaat er volgend jaar gebeuren?

De kruising Reigerlaan - Kerklaan wordt definitief aangelegd, volgens het ontwerp van de centrumring. Op de parkeerterreinen aan de oostzijde van de Kerklaan wordt de oorspronkelijke situatie hersteld.

 

Wanneer zijn de totale werkzaamheden gereed?

De werkzaamheden zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, vrijdag 15 februari 2019 zijn afgerond. Vanaf dat moment kan alle verkeer weer gebruik maken van de Reigerlaan en Kerklaan.

Het aanbrengen van beplanting en bomen zal plaatsvinden in het plantseizoen, dat loopt tot en met maart 2019.

 

Wijzigt er iets in bereikbaarheid en omleidingen?

Tot aan het eind van de werkzaamheden wijzigt er eigenlijk niets aan de huidige bereikbaarheid en omleidingen. Vanaf eind december zijn alle parkeerterreinen langs de Kerklaan bereikbaar via de “nieuwe” Kerklaan.

  

Blijft mijn woning/bedrijf bereikbaar?

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in een aantal fasen uit. Woningen en bedrijven (bestemmingsverkeer) op de Kerklaan-midden blijven altijd bereikbaar. We maken gebruik van verwijzingsborden en mobiele tekstkarren om u te laten weten hoe u bij uw woning of bedrijf kunt komen.

 

Hoe kan ik de parkeerterreinen langs de Kerklaan bereiken?

De parkeerterreinen aan de oostzijde van de Kerklaan kunt u bereiken via de huidige of aan te leggen tijdelijke inritten. Dit geven we met bebording aan.

 

Ik val niet onder bestemmingsverkeer. Hoe moet ik rijden?

Gedurende de gehele periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Hiervoor worden passende omleidingsroutes ingesteld.

 

Ik reis met de bus, zijn mijn haltes nog beschikbaar?

Kijkt u voor actuele informatie over buslijnen 37 en B4 op https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-37.html

 

Ik heb nog vragen of opmerkingen, waar kan ik terecht?

Meer informatie over de veranderingen in het centrum kunt u vinden op www.capellebouwtaandestad.nl.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Capelle aan den IJssel via 14 010 of stuur een e-mail naar centrumring AT capelleaandenijssel DOT nl.

 

Voor aanvullende informatie en vragen kunt u ook terecht in De Werkkamer. De Werkkamer is gevestigd op het Amnestyplein naast het gemeentehuis. Openingstijden: dinsdag tot en vrijdag van 10:00-16:00 uur. De Werkkamer is gesloten van 24 december 2018 t/m 2 januari 2019.

Het oversteken van de Reigerlaan is voor zowel fietsers als voetgangers niet ideaal op dit kruispunt waar relatief hard gereden wordt. We realiseren daarom grotere middeneilanden en brengen de snelheid van auto's naar beneden.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Op het kruispunt van de Kerklaan en de Reigerlaan wordt hard gereden, kunnen fietsers niet goed oversteken en is er te weinig opstelruimte voor de auto’s in het midden van de Reigerlaan. We gaan het verkeer hier afremmen door middel van een verhoogd verkeersplateau en door meer opstelruimte te creëren voor auto’s in het midden van de Reigerlaan. Bovendien zorgen grotere middeneilanden voor de mogelijkheid om over te steken in twee fasen. Hierdoor wordt het kruispunt ook voor fietsers en voetgangers veiliger.

Een luchtfoto van het kruispunt Kerklaan-Reigerlaan in de huidige situatie.
Dit schetsontwerp laat de oplossingsrichting zien: brede middengeleider. Dit is nog geen definitief ontwerp. In de komende periode wordt de oplossingsrichting verder uitgewerkt.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

 

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Op 19 juni 2017 is een bijeenkomst  met direct aanwonenden georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens de laatste bijeenkomst in januari 2018 in de Vijverhof zijn we met omwonenden in gesprek gegaan en hebben we het definitief ontwerp gepresenteerd.

 

De werkzaamheden starten op 1 oktober en duren tot half februari 2019.

Vanaf 25 oktober 2018 is de nieuwe parkeergarage en de distributiestraat van de Koperwiek opengesteld.

 

We richten de volgende locaties opnieuw in volgens het ontwerp van de centrumring:

 • kruising Reigerlaan / Kerklaan
 • Kerklaan-midden, Reigerlaan-west
 • het parkeerterrein voor de Koperwiekflat
 • de inrit van de nieuwe parkeergarage
 • de distributiestraat van de Koperwiek

Gelijktijdig vervangen we de duikers (singelverbindingen) en een deel van het riool. Ook worden er aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen.

De weg krijgt een herkenbaar wegprofiel qua bestrating, bomen en verlichting.

De maximum snelheid gaat van 50 naar 30 km/uur.

 

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u hier.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag
Een logische en goed functionerende verkeersstructuur voor de auto en fiets met herkenbare routes en entrees naar het stadshart.