Herinrichten kruispunt Fluiterlaan – Kerklaan

Een goed bereikbaar stadshart met een aantrekkelijke en veilige aanrijdroute
 • Gelijkwaardige kruising in 30 km/h zone
2 nov

Bewonersavond definitief ontwerp op 30 oktober

Tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2018 hebben wij bewoners gesproken over de nieuwe inrichting van de centrumring voor de verbetering van de Kerklaan tussen de Fluiterlaan en de Reigerlaan. In de plannen spelen een belangrijke rol: • parkeren • laden en lossen • een betere bereikbaarheid van het centrum en de omliggende buurten • aantrekkelijke, veilige aanrijdroutes en kruispunten

 

Tijdens de bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp voor de centrumring.

 

De getoonde panelen met het definitief ontwerp en de opmerkingen die naar aanleiding van de bewonersavond op 5 juli 2018 zijn ontvangen vind u hier.

In de nieuwe verkeersstructuur, met op alle richting 30 km/uur, past een gelijkwaardige kruising beter dan de huidige voorrangskruising.
Het Definitief Ontwerp is gereed.

De invoering van 30 km/h zones op de Rivierweg, Fluiterlaan, Duikerlaan, Kerklaan en een gedeelte van de Reigerlaan vergroot de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen is het van belang om ook op andere manieren voor meer veiligheid te zorgen, vooral voor langzaam verkeer. Op diverse kruispunten in Centraal Capelle gaan we daarom de doorstroming, veiligheid en inrichting verbeteren.

 

Het kruispunt van de Fluiterlaan met de Kerklaan richten we, met zicht op de ontwikkeling van de Hoven II, als gelijkwaardig kruispunt in. Dit past beter dan de huidige voorrangskruising.

Een luchtfoto van het kruispunt Kerklaan - Fluiterlaan. In de huidige situatie is het een voorrangskruising.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

 

 

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

In juli en juni 2018 zijn er bijeenkomsten met direct aanwonenden en ondernemers georganiseerd, waarin men kon reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen werden uitgewerkt in het definitief ontwerp.

 

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn de laatste bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben we een toelichting gegeven op de wijzigingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp voor de centrumring.  Ook konden bewoners en ondernemers reageren op het definitief ontwerp. Tijdens beide bijeenkomsten is dezelfde informatie verstrekt. U vindt deze hier.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Voorbereidende werkzaamheden door nutsbedrijven

 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten kruispunt

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag
Een logische en goed functionerende verkeersstructuur voor de auto en fiets met herkenbare routes en entrees naar het stadshart.