Herinrichten Kerklaan- Zuid

De Kerklaan ten zuiden van de Reigerlaan is een belangrijke route van stadshart naar IJssel
 • Inzetten op belangrijke doorgaande routes
 • Klinkerbestrating voor betere uitstraling
 • Versterken historische karakter van het beschermde dorpsgezicht
De Kerklaan-Zuid vormt de verbinding van het stadshart naar de Hollandsche IJssel. Op dit moment is deze verbinding echter niet herkenbaar en niet aantrekkelijk ingericht. Dit komt doordat er weinig groen is en door de huidige asfaltbestrating.

Het toepassen van streetprint (asfaltverharding in de uitstraling van klinkerbestrating) en het toevoegen van bomen en hagen versterkt het ka­rakter van dit beschermde dorpsgezicht. Daarmee verbetert niet alleen de uitstraling van het gebied, maar wordt ook de route naar de IJssel beter herkenbaar als historische route naar de oude dorpskern.

Doe Mee

 

 

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

 

Voortgang

 

Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor de herinrichting van Kerklaan-zuid. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

We verwachten dat de uitvoering niet eerder dan in het 2e kwartaal van 2022 gaat starten.

 

Voor de beoogde planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag