Herinrichten Kerklaan- Zuid

De Kerklaan ten zuiden van de Reigerlaan is een belangrijke route van stadshart naar IJssel
 • Inzetten op belangrijke doorgaande routes
 • Klinkerbestrating voor betere uitstraling
 • Versterken historische karakter van het beschermde dorpsgezicht
De Kerklaan-Zuid vormt de verbinding van het stadshart naar de Hollandsche IJssel. Op dit moment is deze verbinding echter niet herkenbaar en niet aantrekkelijk ingericht. Dit komt doordat er weinig groen is en door de huidige asfaltbestrating.

Het toepassen van streetprint (asfaltverharding in de uitstraling van klinkerbestrating) en het toevoegen van bomen en hagen versterkt het ka­rakter van dit beschermde dorpsgezicht. Daarmee verbetert niet alleen de uitstraling van het gebied, maar wordt ook de route naar de IJssel beter herkenbaar als historische route naar de oude dorpskern.

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

 

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek en presenteren het definitief ontwerp.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Bewonersbijeenkomst, bewonersinbreng

 • Voorbereidingsfase

 • Werk in uitvoering: herinrichten Kerklaan-Zuid

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Yücel ÖzmenStuur een bericht
06 53 94 99 98010 284 8731maandag tot en met vrijdag