Herinrichten Amnestyplein en fiets- en wandelpad naast metro

Een aantrekkelijk plein en duidelijke fiets- en wandelroute
 • Overgang naar park
 • Aantrekkelijke uitstraling
 • Groen
 • Verbetering loop- en fietsroutes
 • Kansen voor een regenboogpad
28 sep

De Werkkamer: open dinsdag t/m vrijdag van 10:00 -16:00 uur!

In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum. Loop gerust binnen! De Werkkamer is op zaterdag 23 september 2017 geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering daarvan.

Het Amnestyplein moet een mooie overgang gaan vormen van het stadshart naar het park erachter.

Het Amnestyplein ligt aan de rand van het stadshart en moet een mooie overgang gaan vormen van het stadshart naar het park erachter. Dit doen we door het plein een aantrekkelijkere uitstraling met meer groen en meer water te geven. In het gebied langs de metrobaan worden de fiets- en looproutes verbeterd. Het skatepark onder de metro heeft een andere plek gekregen in de buurt van de brandweerkazerne aan de Slotlaan. Afhankelijk van de komende ontwikkelingen in het centrum zal gekeken worden naar de definitieve locatie van de skatebaan.

 

De zones rondom het Amnestyplein en het Lijsterpark bieden kansen voor de aanleg van een regenboogpad, een blijvende uiting om te laten zien dat iedereen welkom is. Dit is geen zebrapad, maar een kleurrijk pad dat een aantal plekken met elkaar verbindt. De aanleg van een regenboogpad sluit aan bij de wens van Capellenaren om het stadshart kleurrijker te maken en sluit aan bij de positie van de gemeente als koplopergemeente op het gebied van het emancipatiebeleid voor LHBT+ (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders etc.).

 

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en het mogelijk ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten maken we een voorlopig ontwerp.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek. We presenteren het definitief ontwerp en lichten onze keuzes toe.

 

 

Deze impressie laat zien hoe de locatie er in de toekomst uit kan zien. De tweede foto laat de oorspronkelijke situatie zien.

Voortgang

Er volgen nog bewonersbijeenkomsten voor de herinrichting van het Amnestyplein. Tijdens deze bijeenkomsten leggen we het voorlopig en het definitief ontwerp voor
ter bespreking met direct omwonenden. Zodra hiervoor een datum bekend is, nodigen we de betrokkenen per brief uit.

 

Voor de beoogde planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Capelle kiest:een ontwerp voor het Stadsplein

 • Sloop van de Rabobank

 • Vernieuwing RET-station Stadsplein

 • Uitbreiding Koperwiek fase 3

 • Realisatie van het nieuwe Stadsplein incl. Amnestyplein

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

06 29 57 82 25010 284 8731maandag t/m vrijdag