Herinrichten Amnestyplein en fiets- en wandelpad naast metro

Een aantrekkelijk plein en duidelijke fiets- en wandelroute
  • Overgang naar park
  • Aantrekkelijke uitstraling
  • Groen
  • Verbetering loop- en fietsroutes
  • Kansen voor een regenboogpad
28 sep

De Werkkamer: open dinsdag t/m vrijdag van 10:00 -16:00 uur!

In de Werkkamer kun je terecht met al je vragen over alle nieuwe plannen in het Centrum. Loop gerust binnen! De Werkkamer is op zaterdag 23 september 2017 geopend door wethouder Dick van Sluis. Waar wij voorheen in de Huiskamer alle nieuwe plannen met elkaar hebben gedeeld en ideeën hebben verzameld, werken we nu hard aan de uitvoering.

Het Amnestyplein moet een mooie overgang gaan vormen van het stadshart naar het park erachter.

Het Amnestyplein ligt aan de rand van het stadshart en moet een mooie overgang gaan vormen van het stadshart naar het park erachter. Dit doen we door het plein een aantrekkelijkere uitstraling met meer groen en meer water te geven. In het gebied langs de metrobaan worden de fiets- en looproutes verbeterd. Het skatepark onder de metro heeft een andere plek gekregen in de buurt van de Brandweerkazerne aan de Slotlaan. Afhankelijk van de komende ontwikkelingen in het centrum zal gekeken worden naar de definitieve locatie van de skatebaan.

 

De zones rondom het Amnestyplein of het Lijsterpark bieden kansen voor de aanleg van een regenboogpad, een blijvende uiting om te laten zien dat iedereen welkom is. Dit is geen zebrapad, maar een kleurrijk pad dat een aantal plekken met elkaar verbindt. De aanleg van een regenboogpad sluit aan bij de wens van Capellenaren om het stadshart kleurrijker te maken en sluit aan bij de positie van de gemeente als koplopergemeente op het gebied van LHBT-emancipatiebeleid (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).

 

Doe Mee

We organiseren bewonersbijeenkomsten, waar bewoners inbreng hebben in de verandering van hun leefomgeving. Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het concept-ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt vervolgens per fase een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin gaan we in gesprek over het voorlopig ontwerp om input op te halen. Daarna maken we het ontwerp definitief.  Tijdens een laatste bijeenkomst  presenteren we het definitief ontwerp en lichten we onze keuzes toe.

Deze impressie laat zien hoe de locatie er in de toekomst uit kan zien. De tweede foto laat de oorspronkelijke situatie zien.

Voortgang

Tijdens diverse bewonersbijeenkomsten zijn de plannen en het ontwerp van de nieuwe situatie doorgenomen. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopig ontwerp gemaakt.

 

Afhankelijk van de planning wordt een bijeenkomst met direct aanwonenden georganiseerd. Hierin kan men reageren op het voorlopig ontwerp. Deze opmerkingen worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. Tijdens een laatste bijeenkomst gaan we met omwonenden in gesprek en presenteren het definitief ontwerp.

 

Voor de planning van alle werkzaamheden in het centrum van Capelle klikt u hier.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

06 29 57 82 25010 284 8731maandag t/m vrijdag