Aanpak kwetsbare woningvoorraad

Investeren in kwaliteit
 • Woningen tot 75 m2 met een WOZ-waarde tot € 140.000 en die 40 jaar of ouder zijn
 • Hoogste prioriteit: Hoven II en Wiekslag
5 dec

Duurzame upgrade voor 504 woningen ERAflat Purmerhoek

De 504 woningen van de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel krijgen begin volgend jaar een duurzame en moderne nieuwe jas. Aan het complete gebouw en alle woningen wordt groot onderhoud gepleegd. Woningcorporatie Havensteder en Team ERAflats, bestaande uit Smits Vastgoedzorg en TBI-onderneming ERA Contour, ondertekenden op maandag 3 december de samenwerkingsovereenkomst voor de werkzaamheden

 

Duurzame transformatie en verbetering wooncomfort

De werkzaamheden aan de imposante flat starten in februari 2019. “We maken de flat toekomstbestendig door het te isoleren en klaar te maken voor het gasloze tijdperk. We verbeteren daarmee het wooncomfort van de bewoners en het is straks eventueel mogelijk het gebouw aan te sluiten op stadsverwarming. We hebben in het voortraject goed samengewerkt met de bewoners en de plannen mede afgestemd op hun wensen”, vertelt projectleider Realisatie Jelle Jonker van Havensteder. Ook de andere werkzaamheden dragen bij aan een verbetering van het wooncomfort. Zo vernieuwt Team ERAflats in elke woning het toilet en in sommige gevallen ook de keuken en badkamer. Tegelijkertijd worden verschillende installaties individueel regelbaar gemaakt, en worden maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten.

 

Open uitstraling totale gebouw
Naast de werkzaamheden aan de individuele woningen, wordt ook de totale flat aangepakt. Hans van der Krogt vertelt namens Team ERAflats: “Het plan omvat ook het isoleren van de buitenschil en daarom hebben we in het bouwteam met Havensteder en A3 Architecten ook goed gekeken naar de mogelijkheden om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.” Daarom vervangt Team ERAflats de galerijhekwerken op de eerste verdieping door een glazen balustrade. De kopgevels en de plint van het gebouw worden aangepast. De hoofdentrees worden strak vormgegeven en krijgen een transparante look. Het gebouw krijgt hierdoor een meer open uitstraling, wat vaak ook het gevoel van veiligheid bij bewoners en bezoekers versterkt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2020 afgerond.

 

Zelf gebouwd, binnenkort toekomstproof

Ruim 60 jaar geleden werd de Purmerhoek gebouwd door bouwbedrijf ERA, in een reeks van flats die bekend werden als de zogenaamde ERAflats. Met name in de Randstad werden de imposante woongebouwen eind jaren zestig in korte tijd neergezet om te voorzien in de grote woningbehoefte die was ontstaan na de oorlog. “Het is voor ons extra bijzonder om het groot onderhoud aan deze flat uit te voeren, we hebben hem immers zelf gebouwd! En nu, zo veel jaar later, maken we hem weer toekomstproof!” aldus Jurgen Weerdenburg namens Team ERAflats.

  

Artist impression door A3 Architecten

Om de woningvoorraad in de toekomst op peil te houden, worden in diverse gebieden maatregelen genomen aan de woningen, buitenruimte en de leefbaarheid. Capelle kent redelijk wat woningen die tot de kwetsbare woningvoorraad worden gerekend. Daarbij gaat het onder andere om woningen binnen buurten als de Wiekslag en de Hoeken. Het gaat om woningen die nu nog geschikt zijn om comfortabel in te wonen, maar waar een sterke veroudering op de loer ligt. Dit geldt ook voor de openbare ruimte van de gebieden waar deze woningen staan. De gemeente en Havensteder maken afspraken over investeringen in deze gebieden, waarbij Havensteder investeert in de kwaliteitsverbetering van de woningen. In aansluiting op de bouwkundige activiteiten van Havensteder investeert de gemeente in het openbaar gebied. Het vizier is op de korte termijn gericht op de Purmerhoek, Wiekslag en de 747-buurt. Op lange termijn gaat het om de Schermerhoek en de Bongerd-Wingerd.

In 2017 hebben de gemeente en Havensteder samen een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij is aangeven welke buurten in welk jaar worden aangepakt. Dit programma kan jaarlijks worden bijgesteld.

 

Doe mee!

In samenspraak met bewoners bekijken we waar we in kunnen investeren. De bewoners weten vaak goed wat er nu ontbreekt in het openbaar gebied en welke investeringen wenselijk zijn.  

 

Voortgang en planning

Reeds is gestart met het na-isoleren, verbeteren van de gevelpuien, het voegwerk, de dakranden en het aanbrengen van vloerisolatie bij een deel van de eengezinswoningen in de 747-buurt.  Als gevolg van deze investeringen gaat het energielabel van F naar B. Later dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de Purmerhoek., waarbij investeringen worden gedaan die de levensduur van de woningen met 25 jaar verlengt. Ook hier leiden de technische maatregelen tot verbetering van het energielabel F naar B. Daarnaast wordt er sociaal inzet gepleegd om de leefbaarheid te vergroten. Voor wat betreft de Wiekslag is gestart met de voorbereidingen.Naast dit uitvoeringsprogramma voor deze buurten, blijven we in gesprek met Havensteder, particuliere woningeigenaren en VVE’s over de aanpak van de andere kwetsbare woningvoorraad om te komen tot een toekomstperspectief voor deze buurten.

 

Deze impressie laat zien hoe de inrichting van het voorterrein en de bebouwing van het complex aan de Kerklaan verbeterd kan worden. De tweede foto laat de huidige situatie zien.
Op deze kaart staan alle locaties in Centraal Capelle waarover de gemeente met Stichting Havensteder en de VVE's in gesprek is en gaat over een aanpak om te zorgen dat de plekken geschikt blijven in de toekomst.

Voortgang

In 2017 hebben de gemeente en Havensteder samen een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij is aangeven welke buurten in welk jaar worden aangepakt. Dit programma kan jaarlijks worden bijgesteld.

Reeds is gestart met het na-isoleren, verbeteren van de gevelpuien, het voegwerk, de dakranden en het aanbrengen van vloerisolatie bij een deel van de eengezinswoningen in de 747-buurt. Als gevolg van deze investeringen gaat het energielabel van F naar B. Later dit jaar wordt gestart met de uitvoering van de Purmerhoek, waarbij investeringen worden gedaan die de levensduur van de woningen met 25 jaar verlengt. Ook hier leiden de technische maatregelen tot verbetering van het energielabel F naar B. Daarnaast wordt er sociaal inzet gepleegd om de leefbaarheid te vergroten. Voor wat betreft de Wiekslag is gestart met de voorbereidingen. Naast dit uitvoeringsprogramma voor deze buurten, blijven we in gesprek met Havensteder, particuliere woningeigenaren en VVE’s over de aanpak van de andere kwetsbare woningvoorraad om te komen tot een toekomstperspectief voor deze buurten.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Purmerhoek

 • Schermerhoek

 • Wiekslag

 • 747 buurt - eengezinswoningen

 • 747 buurt - meergezinswoningen

 • Bongerd-Wingerd

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Lindella Dujardin PapoStuur een bericht
06-11869919010 - 284 8754maandag t/m donderdag