Het DNA van Centraal Capelle

Het goede leven in de luwte van de stad

Het huidige Centraal Capelle was eeuwen geleden al een ‘buitenplaats’ voor mensen uit Rotterdam met rust en ruimte en de stad binnen handbereik. Al snel kwam er een levendige handel op gang, opgestuwd door de gezonde ondernemersgeest van de eerste inwoners en de kwaliteiten van het gebied, zoals de ligging aan de Hollandsche IJssel en de strategische positie op de doorgaande route tussen Rotterdam en Gouda.  De buitenplaats aan de Hollandsche IJssel groeide uit tot drie kleine kernen. De inwoners werkten veelal bij de lokale steenfabrieken en scheepswerven aan het water.

 

In de jaren ’50 werd de vraag van mensen naar een woning in de luwte van de metropool steeds groter. Om aan die vraag tegemoet te komen, zijn in korte tijd zoveel mogelijk woningen gebouwd. Seriematig en met voornamelijk functionele appartementengebouwen en rijtjeswoningen in het groen. In slechts enkele decennia is zo het huidige Capelle aan den IJssel ontstaan. Een parkstad bestaande uit een verzameling opzichzelfstaande buurten die van elkaar worden gescheiden door een rechtlijnig patroon van wegen, water en groen. Waar 65.000 mensen nog altijd prettig wonen in de luwte van de stad en profiteren van de goede werkgelegenheid en goede verbindingen met de omgeving.

 

Zoals veel andere stadsuitbreidingen uit de jaren ’50 en ’60, kampt ook Centraal Capelle met duidelijke problemen. Tijdens de explosieve groei is buurt voor buurt gebouwd zonder duidelijk einddoel voor ogen. Hierdoor is ontbreekt het aan een aantrekkelijk en levendig stadshart dat snel en veilig bereikbaar is vanuit de verschillende wijken van onze parkstad. Daarnaast kunnen we door het grote aanbod aan kleinere appartementen, niet voldoen aan de vraag van een groeiende groep bewoners. En ook de voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, veelal daterend uit de jaren ’60, voldoen kwalitatief niet meer aan onze huidige wensen en eisen. Tenslotte is de Hollandsche IJssel – die ooit zo belangrijk was –steeds verder uit beeld geraakt.

 

Tijd voor actie!