De ambities van Centraal Capelle

In 2015 is samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gewerkt aan een toekomstvisie voor het centrumgebied van Capelle aan den IJssel: de Gebiedsvisie Centraal Capelle. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 14 maart 2016 een besluit over de gebiedsvisie en de -paspoorten. Vervolgens gaat de gemeente de ambities in de gebiedsvisie in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren.

 

Waar kunt u de ambities vinden?

Om ervoor te zorgen dat u de komende jaren alle ontwikkelingen op de voet kunt volgen en kunt meedoen is de gebiedsvisie vormgegeven in een route door het gebied: de CentrumXpeditie. U kunt de route lopen met behulp van een papieren routekaart. Deze kunt u ook ophalen in "De Huiskamer" in De Koperwiek (nr. 54) op woensdag en donderdag. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over alle ontwikkelingen in het centrumgebied en de specifieke locaties. En u kunt de concept-plannen via deze website www.centrumXpeditie.nl bekijken.

 

Downloads:

 

Gebiedsvisie

     

Gebiedspaspoorten

Naast een gebiedsvisie zijn zogenoemde gebiedspaspoorten opgesteld voor locaties in het centrumgebied waar een ontwikkeling gaat plaatsvinden. Hieronder kunt u de diverse gebiedspaspoorten downloaden.

 

Doe mee!

De komende jaren blijven we actief met Capellenaren samenwerken aan de verbetering van Centraal Capelle. Zo zijn we al gestart met het verkennen van de behoefte bij bewoners om zelf hun droomhuis te (laten) bouwen aan de Rubenssingel en op De Mient. En de komende periode betrekken we u ook graag bij bijvoorbeeld het opnieuw inrichten van parken en het Stadsplein en de organisatie van meer evenementen in het centrum. En heeft u een initiatief? Ook daarover gaan we graag in gesprek.