Logische verbindingen

In Centraal Capelle komt een hoofdstructuur die het stadshart met de auto, fiets, openbaar vervoer en te voet optimaal bereikbaar maakt. Ook juichen we initiatieven voor openbaar vervoer en nieuwe duurzame vormen van vervoer toe.

 

Bereikbaar stadshart

Om het stadshart bereikbaar te maken voor alle Capellenaren, zorgen we onder andere voor uitnodigende, groene, logische en veilige entrees en routes van en naar het stadshart. De Rivierweg is zo’n belangrijke aanrijdroute van het stadshart die wij aantrekkelijk inrichten. We stimuleren doorgaand verkeer om de Slotlaan en Couwenhoekseweg te gebruiken, zodat we onnodige verkeersdrukte in het stadshart voorkomen. Dit doen we onder meer door de straten rond het stadshart een 30 km-zone te maken en in samenhang de kruispunten te verbeteren. Dat vergroot ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers en biedt de mogelijkheid om de uitstraling te verbeteren.

 

Netwerk van fiets- en wandelroutes

Op verschillende plekken verbeteren we de fiets- en wandelpaden in Centraal Capelle. Nu ontbreken op verschillende plaatsen logische schakels, waardoor bijvoorbeeld de dijk langs de Hollandsche IJssel en de parken in en grenzend aan Centraal Capelle niet goed bereikbaar zijn. Bestaande parken in de wijken worden hierdoor onvoldoende gebruikt en veel bewoners rijden onnodig met hun auto naar andere omliggende groengebieden.

Betere verbinding met de IJssel

Tenslotte verbeteren we de verbinding met de Hollandsche IJssel. Deze rivier speelt een cruciale rol in onze ontstaansgeschiedenis en kan ook vandaag de dag van grote waarde zijn. Al is het alleen al omdat mensen aan de IJssel onze cultuurhistorie kunnen beleven en het water veel mogelijkheden biedt voor ontspanning en recreatie. Een goede auto- en vooral fiets- en voetverbinding tussen het stadshart en de Hollandsche IJssel creëert meer beleving in het gebied.