Een beleefbare parkstad

Het vele groen en water dat de wijk scheidt en tegelijkertijd verbindt, maakt van Capelle aan den IJssel een echte parkstad. We streven er naar dat jong en oud volop kunnen genieten van deze kwaliteiten die altijd in de buurt zijn en die er mede voor zorgen dat mensen met plezier in Capelle aan den IJssel wonen, werken en recreëren.

 

Uitnodigend groen en water

We maken het vele, voornamelijk in kleine oppervlaktes aanwezige groen en water beter toegankelijk en beleefbaar, bijvoorbeeld bij het Amandelpark en het park achter het gemeentehuis. Deze parken worden door de Kerklaan en de de Mient als historische routes met de Hollandsche IJssel verbonden. De routes versterken en vergroenen we, zodat bewoners het water aantrekkelijker en gemakkelijker bereiken. En ook de Hollandsche IJssel zelf maken we beter beleefbaar.

 

Passend woningaanbod

Veel woningen in Centraal Capelle zijn gebouwd in de jaren ’60. Bij deze woningen ligt veroudering op de loer, waardoor het een kwetsbare woningvoorraad vormt. Met Stichting Havensteder maken we prestatieafspraken om de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in de woonbuurten op peil te houden. Ook stimuleren we initiatieven bij particuliere woningbezitters om samen tot een duurzame aanpak van de kwetsbare woningvoorraad te komen.

 

Naast de aanpak van bestaande woningen, bouwen we in Centraal Capelle nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Uit recent woningbehoefteonderzoek blijkt dat er in Capelle aan den IJssel een breed aanbod aan woningen is en dat de tekorten in de woningmarkt niet bij één specifiek woningtype of marktsegment liggen. Onderzoeken en gesprekken met marktpartijen, makelaars en woningzoekenden geven aan dat het woningaanbod in Centraal Capelle wel (te) eenzijdig is. Er is onder andere behoefte aan meer en grotere eengezinswoningen. Die gaan we bouwen. Ook is hier en daar ruimte voor beperkte gestapelde woningbouw, met name gericht op senioren, jongeren en jonge gezinnen. Op verschillende nieuwbouwlocaties zetten we extra in op het creëren van duurzame woningen.

Om ervoor te zorgen dat we woningen bouwen waaraan daadwerkelijk behoefte is en die passen in de buurt, betrekken we bewoners intensief bij het opstellen van de ambities voor de verschillende ontwikkellocaties. We geven marktpartijen de opdracht om bij het uitwerken van de plannen hetzelfde te doen. Daarbij onderzoeken we de behoefte aan zelfbouw, waarbij de toekomstige bewoner zijn eigen huis ontwerpt en bouwt. Hierdoor ontstaat er meer variatie in het straatbeeld en betrokkenheid in de nieuwe buurten.

 

Uit recent onderzoek blijkt dat er tot 2020 in Capelle aan den IJssel behoefte is aan circa 600 nieuwe woningen. Met de huidige planning van per saldo ruim 400 nieuwe woningen tot 2022 blijven we binnen deze behoefte. Om te voorkomen dat we in een periode teveel woningen aan de markt toevoegen, hanteren we een zorgvuldige woningbouwplanning.

                       

Clustering van voorzieningen

Om het aanbod aan de vele voorzieningen in Centraal Capelle ook in de toekomst op peil te houden, kiezen we ervoor de huidige clusters een duidelijk profiel te geven en te versterken. Clusters met een duidelijke focus spreken vandaag én morgen een eigen doelgroep aan. Bij nieuwe initiatieven wordt vanuit deze clusters een locatie gezocht.

  • Stadshart: winkels, horeca, cultuur en voorzieningen;
  • Alkenlaan / Pelikaanweg: sport en jongeren;
  • Lijstersingel: sport en onderwijs;
  • Meeuwensingel: buurtscholen en -voorzieningen;
  • Slotplein: buurtwinkels en horeca.