Opdracht van de stad

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zijn voortdurend in gesprek over de uitdagingen in Centraal Capelle. Tijdens bijeenkomsten en overleggen, via sociale media en tijdens evenementen – zoals de wethouders op de markt en de kano’s in het park – hebben Capellenaren de bovenstaande problemen benoemd en vooral ook constructief oplossingen aangedragen. Om te voorkomen dat we ‘vernieuwen om het vernieuwen’ geven Capellenaren de gemeente de volgende uitgangspunten mee voor de verbetering van Centraal Capelle:

 

1. Versterk het Capelse karakter

In Capelle aan den IJssel woon je relatief rustig en ruim en geniet je van de voorzieningen die de parkstad rijk is. De stedelijke voorzieningen zijn altijd binnen handbereik en tegelijkertijd op ‘veilige’ afstand. Capellenaren willen dat graag zo houden. Nieuwe voorzieningen zijn allereerst gericht op de Capellenaren zelf en pas daarna op het bedienen van de regio. Capellenaren zoeken het dan ook niet in grootschaligheid en waarderen de Capelse schaal.

 2. Benut wat er al is

Capelle aan den IJssel beschikt over een aantal onderscheidende kwaliteiten. Denk aan de ligging aan het water, het vele groen in de wijken, het rijke voorzieningenniveau en de goede verbindingen met de omgeving. Volgens bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen we veel aanwezige kwaliteiten nog beter en slimmer benutten. En is het lang niet altijd nodig om grote investeringen te doen in de ontwikkeling van geheel nieuwe kwaliteiten.

 

3. Bied ruimte aan initiatieven

Capellenaren blinken uit in hard werken. Dat is nooit anders geweest. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vragen van de gemeente de juiste randvoorwaarden te creëren en daarbinnen (meer) ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de stad. Op die manier kan iedereen doen waar hij goed in is. En maken mensen de stad.

De bovenstaande ‘principes’ komen niet uit de lucht vallen en zijn verweven met de ontstaansgeschiedenis van Capelle aan den IJssel. We zijn er groot mee geworden. Bij de volgende stap in de ontwikkeling van onze parkstad is de opdracht vanuit de stad om de principes op een moderne manier te hanteren.

 

Gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn het met elkaar eens over de noodzakelijke verbeteringen in Centraal Capelle. Alle ontwikkelingen staan niet op zichzelf maar geven met elkaar invulling aan de volgende doelen:

• Een kloppend hart

• Een beleefbare parkstad

• Logische verbindingen